Oppkjøp og nedbemanning

Spørsmål: Bedriften jeg har vært ansatt i de siste 12 årene, er nå kjøpt opp. Kort tid etter oppkjøpet har vår nye arbeidsgiver varslet nedbemanning. Min stilling står i fare for å forsvinne. Etter min vurdering er jeg imidlertid kvalifisert til andre jobber. Men hva med ansienniteten?

Publisert

Lengden av oppsigelsestiden er etter arbeidsmiljølovens § 58 avhengig av alder og ansettelsestid (ansiennitet).

I tilfelle en bedrift overføres til en annen vil de ansatte ta med seg sin ansiennitet. Dette vil også gjelde i beregningen av ansettelsestiden, når ansiennitetsprinsippet anvendes i nedbemanningsprosessen.

Du tar derfor med deg 12 års ansiennitet fra tidligere bedrift, i din situasjon.