Kjønn og lønn

Spørsmål: Vi har en kvinnelig markedssjef som har fått greie på at hun tjener 50 000,- mindre enn vår nyansatte mannlige it-ansvarlig. Hun hevder dette er kjønnsdiskriminering og at hun har krav på samme lønn som ham. Er dette riktig?  

Publisert

I henhold til likestillingsloven § 5 skal kvinner og menn i samme virksomhet ha lik lønn for arbeid av lik verdi.

Det er følgelig ikke nødvendig at det dreier seg om samme type arbeid. Hvorvidt arbeidet er av lik verdi, vil bero på en konkret helhetsvurdering hvor følgende momenter vil være særlig relevante: hvor høy kompetanse er nødvendig, anstrengelse, ansvar, arbeidsforhold og arbeidspress.

Det er ikke utenkelig at markedssjefen og it-sjefen utfører arbeid av lik verdi i likestillingslovens forstand. I så fall må markedssjefens lønn oppjusteres. Lønnen til it-ansvarlig kan ikke settes ned, da det mellom ham og bedriften foreligger en presumptivt gyldig og bindende avtale.