Innsyn i e-post?

Spørsmål: Som personalsjef for et amerikansk datterselskap i Norge fikk jeg for noen dager siden en telefon fra min foresatte, basert i England. Meldingen var at konsernet skulle gjennomføre en rutinemessig gjennomgang av alle europaansattes e-postbruk, også for ansatte i Norge. Foranledningen var at selskapet i England hadde kommet over en engelsk ansatt som drev kriminell virksomhet, ved bl.a. bruk av selskapets e-post. Våre ansatte i Norge har alle sitt personnavn først i e-post adressen. Vi har heller ingen interne regler eller forbud ved bruk av e-post privat. Kan de ansatte motsette seg innsyn i sin egen e-postkasse?

Publisert

Ja, reglene om lov om personvernopplysningene setter et alminnelig forbud mot dette.

Vilkår for innsyn i ditt tilfelle er at de ansatte, hver for seg, gir et klart samtykke til innsyn i sin e-post bruk. Uten det er denne sjekken klart ulovlig.