Innhenting av helseopplysninger

Vi er i ferd med å ansette nye medarbeidere i bedriften. Vi har hatt høyt sykefravær og ønsker å gjøre det vi kan for å unngå fortsatt høyt fravær. Kan vi undersøke helsesituasjonen/innhente helseopplysninger i forbindelse med ansettelsen?

Publisert

Situasjonen var tidligere litt uklar hva gjelder arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger.

Den nye arbeidsmiljøloven har i §9-3 om kontrolltiltak nå et forbud mot å innhente helseopplysninger, med mindre helseopplysningene er nødvendige for å utføre de aktuelle arbeidsoppgavene. Ifølge lovgiver skal dette tolkes strengt (mot.arbeidsgiver).