Ansatt med rusproblemer

Spørsmål: Som personalsjef sliter jeg med en ansatt som har store rusproblemer. Dette innebærer at han ofte er borte fra arbeidet, at arbeidet ikke blir utført tilfredsstillende og at han ikke kan ha direkte kontakt med våre kunder eller samarbeidspartnere. Resultatet er en tilsvarende merbelastning for våre øvrige ansatte. Hva skal jeg gjøre? Er rusproblemer oppsigelsesgrunn?

Publisert

Rusproblemene medfører i dette tilfellet at arbeidstakeren ikke er i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver; han misligholder arbeidsavtalen.

Dette kan være oppsigelsesgrunn, men det må foretas en interesseavveining mellom de ulemper et fortsatt arbeidsforhold vil påføre virksomheten og hvilke ulemper en oppsigelse vil påføre arbeidstakeren.

I tråd med intensjonene om et inkluderende arbeidsliv bør dere ta opp problemene med arbeidstakeren, samt koble inn bedriftshelsetjenesten. Dersom slike tiltak viser seg nytteløse kan imidlertid oppsigelse være aktuelt.

I så fall må dere være påpasselige med å følge arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler om drøftelsesmøter osv. Det sentrale er at arbeidsgiver i en slik situasjon er sitt ansvar bevisst og strekker ut en hjelpende hånd. Du kan lese mer om rus- og jobbproblematikk på www.akan.no.

"