bygningsarbeider_colourbox
bygningsarbeider_colourbox

Ny samarbeidsavtale for IA klar

Ny samarbeidsavtale for IA er ferdigbehandlet, og godkjent av alle parter i IA-avtalen.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Dette innebærer at samarbeidsavtalene mellom den enkelte IA-virksomheten og de lokale arbeidslivssentrene må oppdateres og tilpasses den nye IA-avtalen, skriver LO på sine nettsider.

Legges ut på partenes nettsider

Den nye samarbeidsavtalen vil bli lagt ut på partenes nettsteder, og arbeidslivssentrene vil sende den til ledere og tillitsvalgte i virksomhetene. Gjeldende samarbeidsavtale videreføres inntil ny avtale er undertegnet.

Virksomhetene trenger ikke å vente på den nye samarbeidsavtalen for å videreutvikle IA-arbeidet. Ledere, tillitsvalgte og verneombud oppfordres til å starte samarbeidet basert på innholdet i den nye IAavtalen allerede nå.

Den nye avtaleteksten i samarbeidsavtalene bør ses i sammenheng med IA-målene på den enkelte arbeidsplass. Arbeidslivssentrene får ansvar for å oppdatere alle samarbeidsavtalene fortløpende.

Kan fratas IA-status

Nytt i avtalen er at NAV kan frata virksomheten status som IA-virksomhet dersom den ikke følger opp forpliktelsene i samarbeidsavtalen. Å bli fratatt statusen som IA-virksomhet innebærer at virksomheten mister retten til å benytte IA-virkemidlene. Dette forutsetter at NAV har fulgt opp sine forpliktelser.

(www.lo.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"