Arbeidstid-CB1246570
Arbeidstid-CB1246570

Flere menn vil ha et mer fleksibelt arbeidsliv

Tre av ti mannlige mot en av ti kvinnelige arbeidstakere mener arbeidstidsordningene bør bli mindre strenge. Dette viser en fersk dybdeanalyse som YS-forbundet Negotia har gjort av Arbeidslivsbarometeret.

Publisert

Flere menn enn kvinner ønsker et mer fleksibeltarbeidsliv. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Det kan være ulike grunner til at flere menn enn kvinner er positive til å gjøre arbeidstidsbestemmelsene mindre strenge, men dette må også ses i sammenheng med den faktiske arbeidsinnsatsen som gjøres i familielivet, sier leder Inger Lise Rasmussen i YS-forbundet Negotia: – YS Arbeidslivsbarometer har de siste årene gang på gang avdekket at kvinner fortsatt gjør mer i eget hjem. Da er det forståelig å tenke at kvinner har behov for arbeidstidsordninger som ikke ytterligere presser dem på jobb. Tallene våre sier nok mye om at vi fortsatt har et stykke å gå før det er full likestilling i arbeidslivet, ifølge Rasmussen.

Flertallet fornøyd

Inger Lise Rasmussen. (Foto:Negotia)

Et stort flertall er likevel fornøyd med dagens arbeidstidsregelverk: – Det gledelige med dybdeanalysen er imidlertid at den viser at et solid flertall av både menn og kvinner mener arbeidstidsordningene er gode som de er. Dette utfordrer jeg arbeidsgiverne til å ta på alvor, sier Rasmussen: – I debatten om fleksibilitet mener for øvrig Negotia at det er en fordel med en fleksibilitet både for arbeidsgiver og arbeidstaker, som gjør det mulig å kombinere familie- og arbeidsliv.

Utnytt dagens regelverk

– Jeg mener for øvrig at dagens arbeidstidsordninger blant annet gjennom tariffavtalene er langt mer fleksible enn mange tydeligvis er klar over. Når enkelte arbeidsgivere tar til orde for å liberalisere arbeidsmiljøloven, vil jeg utfordre myndighetene til å sette seg grundig inn i mulighetene som finnes før de foreslår endringer. Dette forventer jeg blir tatt på alvor i det nye «arbeidstidsutvalget» som regjeringen har varslet.

(Pressemelding)

Skjer det spennende ting i din bedrift? Har du fått ny HMS-ansvarlig? Ikke glem å tipse HMS-magasinet om saken!

"