Andres-Michelle-Scandic-Bys
Andres-Michelle-Scandic-Bys

Stor HMS-aksjon skal luke ut feil

Denne uken kontrolleres opp mot 700 virksomheter i hotell, servering og næringsmiddelindustri. Tilsynsmyndighetene skal sjekke om kravene til helse, miljø og sikkerhet blir fulgt.

Publisert

Tilsynsmyndighetene skal utføre tilsyn på hotell, serveringssteder og i næringsmiddelindustri. Kanskje får Mondelez International (Freia) besøk (Foto: Jan Tveita)

– Vi frykter at mange virksomheter ikke har gode nok rutiner som hindrer at farlige feil og situasjoner gjentar seg, sier Jon A. Lea, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra HMS-lovgivningen. Fellesnevneren i aksjonen er internkontrollforskriften, som alle etater fører tilsyn etter.

Lær av uhell

– Det dreier seg om å lære av det som går galt, såkalte avvik, og sørge for at det ikke skjer igjen. Gode rutiner og en kultur for avvikshåndtering er nødvendig for å forhindre nye uhell og ulykker, understreker Lea.

Mange parter involvert

Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Statens strålevern, DSB, Fylkesmennene, brann- og redningsvesen og lokale el-tilsyn samarbeider om årets storaksjon. Tilsynene gjennomføres hos utvalgte virksomheter over hele landet, hovedsakelig i hotell, servering og næringsmiddelindustri.

– Summen av tilsyn gir oss et godt bilde av nivået for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i disse bransjene. Den kunnskapen skal vi bruke videre i det ulykkesforebyggende arbeidet, sier Lea.

Målet er god avvikshåndtering

Alle hendelser som innebærer brudd på HMS-lovgivningen regnes som avvik. Det kan for eksempel dreie seg om manglende bruk av verneutstyr, forurensende utslipp, feil lagring av kjemikalier, feil ved elektriske anlegg eller brann og branntilløp. Tilsynsmyndighetene anbefaler at den enkelte virksomhet utvider definisjonen til også å gjelde andre forhold som har betydning for sikker drift.

– I tillegg til at god avvikshåndtering reduserer faren for skader på omgivelsene, kan det være direkte lønnsomt for virksomheten fordi det kan forebygge driftsstans, sykefravær og tap, sier Lea.

I forbindelse med aksjonen er det utarbeidet en veileder. Den kan du laste ned her.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"