HMS-kurstilbyder-CB4395400
HMS-kurstilbyder-CB4395400

Advarer mot useriøse HMS-tilbydere

LO har ved flere anledninger blitt gjort oppmerksom på useriøse tilbydere av HMS- og arbeidsmiljørelatert opplæring.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. God HMS-kompetanse blant ledere og andre i virksomheten er en forutsetning for å få dette til. LO ser med bekymring på at ikke alle får tilbudet om kvalitetssikret og riktig opplæring.

Undergraver de seriøse

Peggy Hessen Følsvik. (Foto: Trond Isaksen)

– Disse useriøse tilbyderne undergraver de seriøse, samtidig som de tjener grovt på å gi mangelfull kompetanse til arbeidsgivere og andre. Vi har sett eksempler på dette i lang tid, og det ser ut til at aktørene blir stadig mer utspekulerte, sier LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik. LO mener det er svært uheldig at det finnes useriøse tilbydere som «melker» markedet, og som selger kursbevis i ulike varianter – uten at ledere eller andre som kjøper har gjennomgått tilfredsstillende opplæring i samsvar med arbeidsmiljøloven. Å tilby slike fiktive kursbevis er kun en måte å lure folk på, fortsetter Hessen Følsvik.

Krever godkjenningsordning

For å støtte opp om de seriøse opplæringsvirksomhetene som tilbyr god HMS-opplæring og for å hindre fritt spillerom for de useriøse, har LO tidligere foreslått for Arbeidstilsynet at det kan være klokt å innføre en godkjenningsordning, slik Danmark har gjort, for opplæringsvirksomheter på området. LO håper myndighetene følger dette opp.

– Vi vil gjerne bidra inn i prosessen for å få gode løsninger på plass, avslutter Hessen Følsvik.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"