hms, sikkerhet, vernehjelm (colourbox)
hms, sikkerhet, vernehjelm (colourbox)

47 HMS-forskrifter blir til seks

1. januar 2013 endres strukturen på HMS-forskriftene til arbeidsmiljøloven. 47 forskrifter blir redusert til seks.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Allerede nå kan du gjøre seg kjent med de nye forskriftene, opplyser Arbeidstilsynet, som har utarbeidet en veiledning i bruken av de nye forskriftene.

Samme HMS-krav

Kravene i de nye HMS-forskriftene er i all hovedsak de samme, men de er samlet og satt i en sammenheng. Den nye strukturen gir en bedre oversikt over regelverket.

Målet har vært å redusere antallet, men også gi forskriftene en struktur som viser helheten i regelverket. Det skal være enkelt å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for din virksomhet, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS. Den nye forskriftsstrukturen gir et bedre og mer hensiktsmessig regelverk for arbeidslivet for å kunne jobbe forebyggende med arbeidsmiljø.

Er du kjent med de gamle forskriftene, kan du bruke forskriftsspeilene for å finne hvor de gamle bestemmelsene er plassert i de nye forskriftene. Du finner forskriftsspeilene på informasjonssiden om de nye HMS-forskriftene (se lenke under).

Den nye regelverksstrukturen er utviklet av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidslivet.

Informasjon om de nye HMS-forskriftene finner du her.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"