Det bygges mye ny jernbane i løpet av sommeren, opplyser Bane NOR. Spesielt foregår det omfattende arbeider på Østfoldbanen og Drammenbanen. (Foto: Colourbox)
Det bygges mye ny jernbane i løpet av sommeren, opplyser Bane NOR. Spesielt foregår det omfattende arbeider på Østfoldbanen og Drammenbanen. (Foto: Colourbox)

1100 jobber for bedre togtilbud

Mens fellesferien går sin gang har Bane NOR over 1100 mann i sving med utbygging og vedlikehold.

Publisert

– Vi gjør alt vi kan for å gi et bedre tilbud til kundene. I sommer bygger vi ny jernbane i Moss, Ski og Oslo samtidig som vi utnytter den togfrie sommeren til å vedlikeholde eksisterende strekninger. Målet er kortere reisetid og bedre punktlighet, sier konsernsjef i Bane NOR, Bjørn Kristiansen.

I år er deler av Østfoldbanen og Drammenbanen stengt for togtrafikk i seks uker. Hovedårsaken er utbyggingen av Follobanen på Ski stasjon og ved Oslo S og InterCity i Moss, samt utbedringene av Lieråsen tunnel. I tillegg har Bane NOR en tiltaksliste med over 1000 vedlikeholdstiltak på Østlandet som også tas hånd om i ukene hvor banene er stengt.

Østfoldbanen

Når det gjelder Østfoldbanen er det spesielt ombyggingen av Ski stasjon og innføringen av Follobanen til Oslo S som gjør at Bane NOR blir nødt til å stenge banen. I tillegg gjøres det omfattende arbeid på Moss stasjon i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor.

Mens Østfoldbanen likevel er stengt for togtrafikk legger Bane NOR også ned en ekstra innsats for å vedlikeholde strekningen. Blant annet gjøres det omfattende modernisering av strekningen mellom Bekkelaget og Oppegård.

– Vedlikehold utfører vi på helger og netter gjennom hele året, men det er enkelte ting som krever lengre arbeidsperioder og dette gjør vi på sommeren i tillegg til alt som gjøres med de store utbyggingsprosjektene på strekningen, sier Bjørn Kristiansen.

– Mye er gjort de siste somrene, så det er ikke aktivitet langs hele linjen, men vi har mange i sving for å gi et bedre tilbud til de reisende på Østfoldbanen i fremtiden, fortsetter han.

Drammenbanen

På Drammenbanen jobbes det også mye i sommer, og hovedårsaken til stengingen er nødvendig fornyelse av Lieråsen-tunnel. I tillegg benyttes også her anledningen til å gjøre vedlikehold flere steder på strekningen.

Spesielt er det oppgradering og vedlikehold av sporveksler, oppgradering av sporfelt på Skøyen stasjon, datateknisk arbeid knyttet til signal- og sikringsanlegg og nødvendige kontroller av infrastrukturen som blir prioritert.

– Jeg syns vi utnytter de togfrie periodene som utbyggingsprosjektene krever på en god måte. Det er stor satsning på jernbane både når det gjelder utbygging og vedlikehold, og at vi utnytter tidene der banen likevel er stengt for å forsere planlagt vedlikehold, er positivt. Det arbeidet som nå gjøres sommerstid vil komme de reisende til gode i form av en bedre og mer driftssikker jernbane, sier Bjørn Kristiansen.

(Pressemelding fra Bane NOR/NTB Info)

Bane NOR

  • Statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.
  • Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.
  • Operativt koordineringsansvar for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.
  • Om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.
Powered by Labrador CMS