(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Innvandrere diskrimineres minst i profesjonsyrker

Ny studie viser at leger, tannleger, lærere og sykepleiere med innvandringsbakgrunn har betydelig mindre risiko for å bli diskriminert enn innvandrere i andre yrker.

Publisert

– Det er betydelig mindre diskriminering i lovregulerte yrker som tannlege, lege, sykepleier og lærer enn andre yrker, sier forsker Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus til NRK.

Drange har i over ti år forsket på sysselsettings- og lønnsdiskriminering av innvandrere i yrkeslivet, og har også tatt en doktorgrad om emnet.

Sammen med Håvard Helland ved HiOA har hun sett på hvilke yrker risikoen for å bli diskriminert i er minst.

Flere årsaker

– I profesjonsyrkene er det lavere grad av lønnsdiskriminering og høyere sannsynlighet for å ha jobb, sier Drange. Hun mener det er flere grunner til at det er slik.

I lovregulerte yrker innenfor helse, jus og økonomi er det tydelige og strenge krav til hvilken utdanning og kompetanse som skal til for å få jobb. Arbeidsgivere har ikke like mange å velge mellom når de skal ansette, slik at det er mindre rom for diskriminering.

De fleste stoler på at den offentlige autorisasjonen som kreves for å være tannlege, sykepleier eller lege går god for kompetansen.

Innvandrere kan lettere se hva som kreves for å bli god i yrket.

– I en del andre yrker er det i større grad uformelle krav til hva som kreves. Informasjonen kan ligge i nettverk eller kulturer som innvandrere ikke har tilgang på, sier Drange.

Men generelt viser forskning at innvandrere møter flere hindringer når de skal ut på arbeidsmarkedet.

(nrk.no)