Måler farlige gasser på mikronivå

En ny gassmåler registrerer kreftfremkallende og giftige gasser på milliardnivå.

Publisert

Konsentrasjonen av farlige gasser i omgivelsesluften på arbeidsplassen må aldri overstige de eksisterende grenseverdiene. Overvåking av disse ved svært lave konsentrasjonsnivåer er en viktig oppgave. Denne gassmåleren måler kreftfremkallende og giftige gasser i ekstremt lave områder, ifølge produsenten Dräger.

Måler gasskonsentrasjoner på stedet

Gassmåleren kalt Dräger X-act 7000 er et analyseinstrument som består av to komponenter, den ene en optisk analyseenhet som gjør det mulig å gjennomføre nøyaktig måling av gasser i det lave PPB-området (parts per billion).

Du kan måle gasser som for eksempel kvikksølv og benzen på stedet og unngå dyre og tidkrevende laboratorieanalyser. Den er enkel å bruke: Aktiver instrumentet, start målingen og deretter får du testresultatet på displayet. Med denne gassmåleren sparer du både tid og penger, ifølge leverandøren, som også kan gi mer informasjon om instrumentet.