Asfaltarbeidere blir mindre utsatt for asfaltrøyk og damp ved bruk av lavtemperaturasfalt
Asfaltarbeidere blir mindre utsatt for asfaltrøyk og damp ved bruk av lavtemperaturasfalt

Mindre helsefare med lavtemperaturasfalt

Når veiarbeidere legger varm asfalt, utsettes de for både støv, røyk og damp. Asfaltrøyken inneholder mulig kreftfremkallende stoffer og svevestøvet fra asfalten kan gi luftveisinfeksjoner, astma og bronkitt. Flere studier viser at å legge asfalt med lavere temperatur, reduserer helsefarene for asfaltarbeiderne.

Publisert

Dette skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Hva er asfalt?

Asfalt består normalt av 94-95 prosent steinmaterialer og 5-6 prosent bitumen som bindemiddel. I tillegg tilsettes mindre mengder andre typer kjemikalier som bl.a. aminer. Bitumen er et restprodukt etter raffinering av råolje.

Bitumen inneholder 30-40 ppm polyaromatiske hydrokarboner (PAH) som avdamper ved oppvarming av asfalt.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

– Både asfaltbransjen og Arbeidstilsynet ønsker å oppfordre fylkeskommunene og andre veieiere til å øke bruken av lavtemperaturasfalt på norske veier. Dette er viktig for helsa til mange arbeidstakere og antas i tillegg å gi lavere klimautslipp og reduserte energikostnader, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I 2019 ble det brukt ca. 7,6 millioner tonn asfalt i Norge. Bare 23 prosent av dette var lavtemperaturasfalt. I første halvår 2020 var andelen 24 prosent.

Omfattende forskning

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har i 2011 undersøkt kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk arbeidsbelastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt. Dette forsøket ble fulgt opp i 2013. Begge undersøkelsene konkluderte med at de ansatte ble mindre utsatt for asfaltrøyk og damp ved bruk av lavtemperaturasfalt (LTA) enn med varmasfalt. Stami fant ingen forskjell i eksponering for aminer.

Undersøkelsene viste også at det ikke er forskjell på fysisk belastning (hjertefrekvens og muskelbelastning) for asfaltleggerne ved bruk av lavtemperaturasfalt sammenliknet med varmasfalt.

Like slitesterke

En høytrafikkert vei består gjerne av flere asfaltlag (slitelag, bindlag og bærelag). Statens vegvesen har i perioden 2011-16 fulgt opp 11 forsøksstrekninger over hele landet med lavtemperaturasfalt i etatsprogrammet Varige veger. Etter fem år ble det konkludert med at utviklingen til LTA- og referansedekkene var forholdsvis lik.

(arbeidstilsynet.no)

Powered by Labrador CMS