Derfor strekker offentlig ansatte seg langt

En ny undersøkelse forteller hvorfor spesielt offentlig ansatte yter mer på jobben i en ekstra krevende tid.

Publisert

De fem viktigste kollegafaktorene for jobbtrivsel

KLP har også sett på hvordan kolleger bidrar til høy jobbtrivsel, noe som igjen er avgjørende for høy grad av ekstrarolleatferd. Undersøkelsen har identifisert disse fem faktorene som viktigst:

  • Kolleger som er faglig dyktige.
  • Kolleger som er inkluderende.
  • Kolleger som er positive og har et godt humør som smitter.
  • Kolleger som er opptatt av fellesskapet og som er lagspillere.
  • Kolleger som har varme og omtanke for andre mennesker.

(Kilde: KLP)

En undersøkelse Norstat har gjennomført for KLP blant 1003 offentlig ansatte, viser at gode kolleger og støtte fra nærmeste leder er de viktigste arbeidsmiljøfaktorene som bidrar til at medarbeidere yter mer på arbeidsplassen.

Ekstrarolleatferd

Spesialrådgiver i KLPs HMS-avdeling, Mette Jørgensen forklarer at "ekstrarolleatferd" handler om at du strekker deg litt lenger i arbeidshverdagen uten at du forventer noe tilbake. Du motiveres av å gjøre det lille ekstra, og det har selvfølgelig stor verdi for arbeidsplassen.

I undersøkelsen har KLP sett på tre ulike former for ekstrarolleatferd: For de nærmeste kollegene, for nærmeste leder og for organisasjonen gjennom å uttrykke stolthet og lojalitet. Resultatene fra undersøkelsen viste høy grad av ekstrarolleatferd for alle de tre formene.

Positivt arbeidsklima og støttende ledelse

Positivt arbeidsklima og støttende ledelse er viktigst – De viktigste arbeidsmiljøfaktorene for at du som medarbeider skal gjøre mer enn det som er forventet av deg, er at du er omgitt av kolleger som skaper et positivt arbeidsklima og at du opplever nærmeste leder som støttende, sier HMS-rådgiveren.

Hun forteller at kolleger er like viktig, og i noen tilfeller viktigere enn ledelse, for at ansatte skal yte mer enn det som er forventet av dem i jobben deres.

– Undersøkelsen viser at det eksisterer en slags form for gjensidighetstanke i arbeidslivet. Dersom du opplever å ha kolleger som gjør noe positivt for deg, får du lyst til å gjøre noe positivt tilbake. Og dersom du opplever å ha en leder som er støttende, strekker du deg lenger for denne lederen enn dersom du opplever å ha en lite støttende leder, sier Mette Jørgensen.

Dette har også støtte i en annen internasjonal studie, som viser at medarbeidere som gjør mer enn det som forventes av dem, blir belønnet med tillit, støtte, hjelp og omsorg fra sine ledere. Medarbeidere som opplever tillit og støtte fra sine ledere, leverer bedre prestasjoner.

Ikke overrasket over resultatet

Jørgensen forklarer at bakgrunnen for undersøkelsen var nysgjerrighet rundt graden av ekstrarolleatferd blant KLPs medlemmer og hvilke arbeidsmiljøfaktorer som bidrar til at ansatte yter mer enn det som er forventet av dem.

– Vi ble ikke overrasket over det positive resultatet. I det daglige arbeidet vårt, der vi bistår kundene til KLP med HMS og arbeidsmiljøarbeid, er vi stadig i kontakt med ledere og ansatte som strekker seg langt. Undersøkelsen gir oss og kundene våre mer kunnskap om hvilke faktorer det er viktigst å jobbe med for å skape gode resultater, avslutter spesialrådgiveren.

(Pressemelding fra KLP)

Powered by Labrador CMS