Tre råd for å begrense alkoholbruken i arbeidslivet

I går lanserte regjeringen en ny nasjonal alkoholstrategi. I denne er det uttalt mål at alkoholforbruket skal ned med ti prosent innen 2025. Her gir Akan kompetansesenter tre råd for hvordan arbeidslivet kan bidra.

Publisert

1) Ha en tydelig policy

Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter
Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter

Sørg for å ha en tydelig policy til jobbrelatert drikking. Policyen skal bidra til sunne valg, fravær av drikkepress, trygge jobbfester og drikkekultur.

2) Ta samtalen når du er bekymret

Vi anbefaler ledere å ta en samtale med medarbeidere de er bekymret for. Å komme tidlig inn med en samtale kan bidra til å snu en uheldig utvikling. Samtalen er et av lederens viktigste verktøy.

3) Tilby hjelp

Arbeidsplassen kan hjelpe medarbeider med problematisk bruk av alkohol, samtidig som man ivaretar virksomhetens interesser. En individuell Akan-avtale er tilbud der formålet er å hjelpe medarbeideren, sikre tett oppfølging, samtidig som de beholder jobben.

– De som drikker mest, har størst risiko for sykdommer eller skader som følge av alkoholbruken. En stor andel av alkoholrelatert fravær og ineffektivitet er imidlertid knyttet til det store flertallet som ikke har et spesielt høyt forbruk. Derfor er det mer lønnsomt å forebygge overfor alle ansatte, fremfor kun de få med store problemer. Her har arbeidslivet et stort mulighetsrom til å ta sin del av dugnaden for å få ned alkoholbruken, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

(Pressemelding fra Akan kompetansesenter)

Powered by Labrador CMS