Ny utgave av arbeidsmiljøloven

Etter andre utgave av arbeidsmiljøloven fra 2015 har det skjedd mange endringer i lov og forskrifter, og det har kommet til ny rettspraksis. Den nye utgaven er gjennomgått og ajourført, og noen kapitler er omarbeidet.

Publisert

Kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven har en praktisk tilnærming og et lett tilgjengelig språk, heter det fra utgiverforlaget. Utgaven er oppdatert i henhold til regler og rettspraksis pr. 1. juli 2020 og vil være et referanseverk for alt arbeid på arbeidsmiljølovens områder.

Mange endringer i lover og forskrifter

Første utgave av Arbeidsmiljøloven – kommentarer og praksis kom i 2011 og ble revidert i 2015. Etter andre utgave av boken har det skjedd mange endringer i lov og forskrifter, og det har kommet til ny rettspraksis.

Hele boken er gjennomgått og ajourført, og noen kapitler er i større eller mindre grad omarbeidet. Boken henvender seg til så vel tillitsvalgte og personalledere som til advokater og andre fagfolk med interesse for arbeidsrett.

Redaktører for kommentarutgaven er Atle Sønsteli Johansen og Einar Stueland. Boka er på 1288 sider, den kommer ut på Gyldendal og koster 1699 kroner.

Powered by Labrador CMS