Jurister jobber best på en skjermet arbeidsplass.
Jurister jobber best på en skjermet arbeidsplass.

Jurister jobber mer effektivt på hjemmekontor

Jurister, advokater og dommere er mer à jour med arbeidsoppgavene sine på hjemmekontor, viser en fersk undersøkelse fra Juristforbundet. En skjermet arbeidsplass er imidlertid det viktigste, enten man arbeider hjemmefra eller på jobben.

Publisert

Juristforbundet organiserer 20 000 medlemmer med juridiske yrker, inkludert studenter. De yrkesaktive medlemmenes arbeidsmønster er kartlagt i to omganger. En gang før pandemien tvang mange på hjemmekontor og en gang i høst. Hovedfunnet er uansett det samme:

Jurister er mest produktive på skjermede arbeidsplasser. Enten det er cellekontor på den tradisjonelle arbeidsplassen eller de kan jobbe uforstyrret på hjemmekontoret. Hovedårsakene er færre avbrytelser og mindre støy enn på delt kontor og i åpne landskap.

Like lange dager – men mer effektive

Forrige undersøkelse ble gjort i slutten av 2019. Den gang ble kun fem prosent av arbeidstiden til juristene brukt på hjemmekontor. I dag er tallet 75 prosent. Og det er ikke den eneste forskjellen:

  • 53 prosent sier de er à jour med arbeidsoppgavene i dag. Sist var tallet 48 prosent. Dette til tross for at arbeidsdagene er like lange som før.
  • 37 prosent sier de blir avbrutt i arbeidet. Sist var tallet 66 prosent.
  • 77 prosent av dagens møter er digitale, der kun 26 prosent var det tidligere.
  • Juristene bruker litt lengre tid i møter i dag enn ved forrige undersøkelse. Imidlertid har møtene blitt litt mer effektive.

Skjermet arbeidsplass viktigst

Selv om hjemmekontoret har sine fordeler, er det ikke bare rosenrødt. Om lag halvparten har ikke en skjermet arbeidsplass hjemme. 58 prosent svarte at de savner kollegene, mens 22 prosent sa det er vanskelig å skille mellom arbeid og privatliv.

– Det er lett å se seg blind på at vi er mer à jour på hjemmekontor. Men etter to undersøkelser ser vi at det viktigste for majoriteten av medlemmene er å jobbe på en skjermet arbeidsplass, enten det er på jobben eller hjemme, sier president Håvard Holm i Juristforbundet.

– På en skjermet arbeidsplass får jurister konsentrert seg bedre om arbeidsoppgavene og de får mer arbeid gjort, uten å jobbe mer, sier Holm.

Han vil ikke si at hjemmekontor bør bli den nye normalen for alle jurister.

– For noen vil det nok være aktuelt å fortsette dagens situasjon også etter korona, og langt flere vil sikkert benytte hjemmekontor hyppigere enn før. For de mange som vender tilbake til arbeidsplassen, er imidlertid cellekontorer eller annen form for skjerming mot avbrytelser og støy det viktigste. Siden produktiviteten øker, så er det vinn-vinn, noe som må prioriteres fra arbeidsgivers side, mener Holm.

Vil forme fremtidens arbeidsplasser

Holm forteller at de skal gjøre ytterligere en undersøkelse av samme slaget. Dette for å kartlegge arbeidsplassmønsteret og preferansene til medlemmene over tid.

– På den måten får vi solid kunnskap om hvor jurister jobber best. Resultatene skal brukes til å bistå våre medlemmer og påvirke fremtidens arbeidsplasser. Dette er et tema som naturlig nok opptar mange, sier Holm.

(Pressemelding fra Juristforbundet)

Powered by Labrador CMS