Mange ser på hjemmekontoret som en midlertidig arbeidsplass.
Mange ser på hjemmekontoret som en midlertidig arbeidsplass.

40 000 flere på hjemmekontor

I 2020 var det 40 000 flere som jobbet ut fra hjemmekontor enn i 2019, en økning på knappe to prosent. 209 000 har avtale med arbeidsgiver om hjemmekontor.

Publisert

I dag har Statistisk sentralbyrå (SSB) lagt fram tall for 2020 som viser at 8,9 prosent av de ansatte med arbeidstidsavtale også hadde avtale om at deler av arbeidet skulle utføres i egen bolig. Trolig har langt flere enn dette jobbet hjemmefra som en ekstraordinær ordning under koronakrisen, ifølge SSB. Fra 2019 til 2020 var det en kraftig økning i antallet ansatte som oppga å jobbe hjemmefra regelmessig.

Både påbud og oppfordring under koronaen

I 2020 har påbud og oppfordring til bruk av hjemmekontor vært blant tiltakene som er blitt iverksatt som følge av koronaepidemien, og langt mer arbeid er utført hjemmefra i løpet av dette året. Dette ser ut til å ha gitt seg utslag i at flere blant dem med arbeidsavtale om å jobbe hjemmefra oppgir at de gjør dette regelmessig.

Når det gjelder det å ha en arbeidsavtale om at deler av arbeidet skal utføres i egen bolig, virker utslaget å være noe mindre, selv om det var en økning fra 2019 til 2020. Økningen fra 2019 til 2020 skjedde utelukkende i løpet av de tre siste kvartalene, både når det gjelder ansatte som oppga å ha en avtale om hjemmekontor, og når det gjelder regelmessig bruk av det. Dette er i tråd med forventningene siden store deler av 1. kvartal 2020 ikke var berørt av de nevnte påbudene og oppfordringene.

En midlertidig ordning for mange

Situasjonen med hjemmekontor i 2020 har trolig for mange representert en ekstraordinær og midlertidig situasjon, og for mange har det derfor vært naturlig å svare «nei» på spørsmålet om man har en arbeidsavtale om å utføre deler av arbeidet i egen bolig, selv om de har hatt en midlertidig ordning om å jobbe hjemmefra.

Få unge har avtale om hjemmekontor

Ansatte under 30 år har en klart lavere andel med arbeidsavtale om å utføre deler av arbeidet hjemmefra, stort sett har andelen variert mellom 3 og 4 prosent i årene 2008-2019. I 2020 oppga 4,6 prosent i denne aldersgruppen å ha en slik avtale. Høyest prosentandel ansatte med avtale om hjemmekontor var det blant personer i alderen 40-54 år og 55-75 år, med henholdsvis 10,6 og 10,4 prosent i 2020. Blant personer i alderen 30-39 år hadde 9,3 prosent hjemmekontoravtale.

Flere menn enn kvinner

Arbeidsavtale om å utføre deler av arbeidet fra egen bolig er mer utbredt blant menn enn kvinner. I årene 2006-2019 har prosentandelen med slik avtale stort sett variert mellom 5-7 blant kvinnene og 7-9 blant mennene. Både blant kvinner og menn har det vært en svak oppadgående utviklingsretning i denne perioden og en økning i andelen som regelmessig jobber hjemmefra fra 2019 til 2020. Prosentandelen med avtale om å utføre deler av arbeidet hjemme i 2020 var 8,1 blant ansatte kvinner med arbeidstidsavtale og 9,6 blant menn.

Mest utbredt blant ledere

Naturlig nok er det yrker med typisk kontorarbeid som har høyest andel ansatte med avtale om å utføre deler av arbeidet i egen bolig. Også i enkelte yrker som ikke er dominert av kontorarbeid, som undervisningsyrker, kan ansatte ha gode muligheter for å utføre deler av arbeidet hjemme. Det kan også være i arbeidsgivers interesse at for eksempel lærere både forbereder seg til undervisning samt retter oppgaver når de er hjemme. Ser vi på de ulike yrkesgruppene, er avtale om hjemmekontor mest utbredt blant ledere. Knappe 17 prosent i 2019 og i underkant av 16 prosent i 2020 oppga å ha en slik avtale, men over halvparten av dem jobbet hjemmefra bare av og til.

(ssb.no)

Powered by Labrador CMS