Stress-CB4315097
Stress-CB4315097

Vi takler dårlig stress på jobben

Stress er det vanligste helseproblemet på jobb, nest etter muskel- og skjelettplager, viser europeiske tall. I Norge mener 25 prosent av de spurte at stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på en god måte.

Publisert

(Illustrasjonsfoto:Colourbox.com)

– Stress på arbeidsplassen er fullt mulig å forebygge. Dette vil lønne seg både for bedriften og de som jobber der, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har gjennomført en undersøkelse i forbindelse med en europeisk kampanje om forebygging av arbeidsrelatert stress. Kampanjen foregår i perioden 2014-2015 og har som formål å hjelpe arbeidsgivere, ledere, arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenester med å gjenkjenne og forebygge stress på arbeidsplassen. I Norge ledes kampanjen av Arbeidstilsynet, i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Undersøkelsen viser at stress er blant de vanligste helseproblemene både på norske og europeiske arbeidsplasser. Tallene viser også at svært mange er misfornøyd med hvordan deres arbeidsgiver håndterer stress.

Enkle grep gir mindre stress

Arbeidsrelatert stress forårsakes sjelden av enkeltpersoner, men skyldes først og fremst utfordringer på organisasjonsnivå.– Ofte er det enkle grep som kan gjøres for å unngå stress. God organisering av arbeidet, god ledelse, tydelige oppgaver og å gi riktige arbeidsoppgaver til rett person bidrar til å forebygge stress på arbeidsplassen.

– Det er først og fremst arbeidsgivers ansvar å forebygge stress. Men også arbeidstakerne må bidra. Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det. En god kultur der ledere og kolleger snakker sammen om utfordringer i arbeidsmiljøet, er viktig for å unngå stress, sier Finboe Svendsen.

De som opplever stress i lange perioder på arbeidsplassen, kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer. Hvordan arbeidet er organisert, i tillegg til sosiale og psykologiske forhold på arbeidsplassen, har stor betydning for arbeidstakernes helse og velferd. Økt sykefravær og dårlig helse er en utfordring ikke bare for menneskene som rammes, men også for arbeidsplassen og samfunnet.

Forebygging gir gevinst

Et godt arbeidsmiljø bidrar til å holde arbeidstakerne friske og produktive, og større søkelys på dette i bedrifter og organisasjoner kan bidra til å redusere stressrelatert sykefravær. En slik reduksjon vil igjen påvirke bedriftens bunnlinje.

Når man skal forebygge arbeidsrelatert stress, kan man ta i bruk den samme systematiske metoden som benyttes for andre helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen. Nøkkelen ligger i å involvere alle: Arbeidsgivere, ledere, arbeidstakere og verneapparatet. Dersom arbeidsplassen har bedriftshelsetjeneste, kan den bistå i dette arbeidet.

– Å involvere arbeidstakerne er avgjørende for å lykkes med å avdekke og forebygge forhold som skaper stress på jobben. Arbeidstakerne kan bidra til å identifisere problemer og å finne løsninger. Ved å ta de ansatte med på råd skaper arbeidsgiver et positivt klima som er preget av tillit. Når arbeidstakerne involveres, får de eierskap til løsningen, noe som øker sannsynligheten for at den vil gi god effekt, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

(regelhjelp.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS