Senior-i-arbeidslivet
Senior-i-arbeidslivet

Året for aktiv aldring

EU har utpekt 2012 som Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene.

Publisert

(Colourbox.com)

Dette skriver det europeiske arbeidsmiljøorganet OSHA på sine nettsider. Aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene er sentrale aspekter i EUs strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst fram mot 2020. På sysselsettingsområdet innebærer fremme av aktiv aldring blant annet å sørge for et sikkert og godt arbeidsmiljø for alle og tilpasse arbeidsvilkårene etter eldre arbeidstakeres helsetilstand og fysiske kapasitet.

Aldrende arbeidstakere

De kommende årene vil det bli færre unge som trer inn i arbeidslivet, samtidig som antallet eldre mennesker i arbeidsstyrken vil øke betraktelig. Arbeidsgiverne vil i større grad bli nødt til å sette sin lit til eldre arbeidstakere, og dette kan være en fordel for dem. En del studier viser at eldre arbeidstakere er mer lojale overfor arbeidsplassen, har lavere sykefravær og blir stående lenger i jobben. Kompetansen, erfaringen og modenheten man finner hos eldre arbeidstakere, oppveier oftest potensielle problemer som følge av for eksempel aldersrelatert svekket helse, heter det i pressemeldingen.

(EU-OHSA)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS