Syke-pga-jobben-CB6618652
Syke-pga-jobben-CB6618652

Blir psykisk syke av jobben

Fire av ti som blir psykisk syke, oppgir at de blir det på grunn av jobben. Jobbstress, dårlig ledelse og mobbing på arbeidsplassen nevnes som årsaker.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Lette til moderate psykiske plager er en av de viktigste årsakene til redusert arbeidsdeltakelse. Forskere ved Uni Research Helse har i en ny studie sett på hvordan denne målgruppen forklarer plagene sine, skriver Dagens Medisin. Forskerne brukte data fra Senter for jobbmestring, som inkluderte 1193 deltakere fra ulike deler av Norge. Deltakerne i studien er personer med lette til moderate psykiske plager som sliter med arbeidsdeltakelse eller jobbmestring.

Utløst av jobben

– Hele 40 prosent av deltakerne oppgav at de psykiske plagene deres var utløst av ulike arbeidsrelaterte forhold, sier psykolog og forsker Ingrid Blø Olsen ved Uni Research Helse og Senter for jobbmestring i Bergen. Hun er hovedforfatter av studien.

– Hva tenker du om at et en så høy andel melder om denne sammenhengen?

– Vi har ikke undersøkt årsakene bak dette ennå. Deltakerne har jo søkt hjelp hos Senter for jobbmestring fordi de opplever at psykiske plager reduserer arbeidsevne eller mestring på jobben. Da er en arbeidsrelatert årsaksforklaring kanskje nærliggende hos denne gruppen. Videre kan den høye andelen som tilskriver psykiske plager til jobb, avspeile hvor viktig forhold på arbeidsplassen er for psykisk helse.

Flest peker på jobbstress

Jobbstress viste seg å være den oftest oppgitte årsaken. Andre årsaksforklaringer var jobbledelse, redusert arbeidsdeltakelse, lav jobbtilfredshet, psykososialt arbeidsmiljø, mobbing og konflikter på arbeidsplassen, usikker jobbsituasjon og organisasjonsendringer, og fysisk arbeidsbelastning.

– Disse funnene viser at personer med psykiske plager som opplever at plagene hindrer jobbmestring, ofte tilskriver plagene til arbeidsrelaterte faktorer, særlig jobbstress. De viser også at både faktorer på arbeidsplassen og redusert arbeidsdeltakelse, for eksempel sykmelding, oppfattes som årsaker til psykiske plager, sier Olsen.

Ber helsepersonell spørre om jobb

Hun mener det er viktig at både arbeidsgiver og helsepersonell som er i kontakt med personer som er på vei ut av arbeidslivet, eller er utenfor arbeidslivet, stiller spørsmål om arbeid og ulike faktorer rundt dette.

– Funnene er viktige fordi arbeidsrelaterte årsaksforklaringer på psykiske plager muligens kan redusere deltakernes jobbmestring og motivasjon for retur til arbeid. Funnene peker også på mulige utløsende og vedlikeholdende faktorer for psykiske plager. For denne gruppen kan sykmelding bli en mestringsstrategi som fungerer på kort sikt. Men mer langvarig sykmelding kan i seg selv bli en vedlikeholdende faktor for de psykiske plagene, sier Olsen.

Kombinerer terapi og jobbstøtte

Senter for jobbmestring kombinerer arbeidsrettet kognitiv terapi og individuell jobbstøtte. Sentrene finnes nå i sju fylker og er et tilbud i regi av Nav for personer med lettere til moderate psykiske plager som er utenfor arbeidslivet eller som er på vei ut av arbeidslivet. Typiske plager kan være depresjon, ulike former for angst, utbrenthet og stress. Personer som ønsker tilbudet kan henvise seg selv, bli henvist av lege eller Nav.

Olsen etterlyser mer fokus på arbeid i helsevesenet.

– Fastleger og psykologer bør utforske sammenhengen mellom de psykiske plagene og personens arbeidssituasjon, slik at man i samarbeid med arbeidsgiver eventuelt kan bedre forholdene og tilrettelegge på arbeidsplassen, sier Olsen.

Studien er publisert i Journal of Occupational Rehabilitation.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS