En del renholdere bruker spruteflasker som gir større dråper og mindre forstøvning av væsken. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)
En del renholdere bruker spruteflasker som gir større dråper og mindre forstøvning av væsken. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Vil unngå helseskadelig renholdsspray

Nye sprayflaskedyser brukt til profesjonell rengjøring kan redusere renholderes eksponering for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Dette kan ha betydning for over 55 000 ansatte i renholdsbransjen.

Publisert

Mer enn dobbelt så mange renholdere som befolkningen for øvrig oppgir å ha luftveisproblemer knyttet til sitt arbeid, skriver Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Renholdere har en høyere forekomst av luftveisplager, eksem og astma enn gjennomsnittet av befolkningen. Renholdere har også høyere andel sykefravær som oppgis å være grunnet i eksponering i arbeid.

Eksplosiv økning i spraybruk

Bruk av spraybaserte rengjøringsmidler har økt nærmest eksplosivt, heter det videre fra STAMI, som har advart mot at disse gjør det lettere å innånde helseskadelige kjemikalier. Slike kjemikalier finnes i vaskemidler og vil kunne føre til negative helseeffekter.

– Vi vet at innånding av kjemikalier kan være helseskadelig, og effektene som har vært sett i forbindelse med renholdsspray finner sted i bronkiene eller andre deler av lungene. Derfor er vi opptatt av å kartlegge hvilke typer kjemikalier og hvilke mengder som innåndes. Partikler fra vaskemidler i sprayform er svært små og kan pustes langt ned i lungene, sier forsker Raymond Olsen ved STAMI.

Populær og farlig sprayflaske

Laboratorieforsøkene på STAMI viste at den sprayflasken som brukes mest av profesjonelle renholdere i Norge, genererte de høyeste nivåene av potensielt sett farlig eksponering. Forsøkene viste videre at eksponeringen kan reduseres med over 90 prosent ved å bytte til en annen flasketype.

17 ulike rengjøringsmidler til rom- og sanitærrengjøring og sju forskjellige sprayflasker med ulike dyser ble undersøkt i laboratorieforsøkene. Det ble også gjort luftmålinger blant renholdere i arbeidssituasjonen, fordi eksponeringen under arbeid kan være helt annerledes enn i et laboratorium.

Du kan lese mer utfyllende om saken på STAMIs nettsider.