– Digitalisering og automatiserte prosesser kan gi tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig produksjon i havnæringene, mener regjeringen, og legger inn 15 ekstra millioner i utdanning innenfor denne sektoren. (Foto: Colourbox)
– Digitalisering og automatiserte prosesser kan gi tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig produksjon i havnæringene, mener regjeringen, og legger inn 15 ekstra millioner i utdanning innenfor denne sektoren. (Foto: Colourbox)

Havnæringene får ekstra millioner

Digitaliseringen i de norske havnæringene skal skyte fart med en ekstra bevilling til utdanning.

Publisert

Da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett tidligere denne uka gikk den inn for å bevilge 15 millioner kroner til styrking av den digitale kompetansen i havnæringene.

Med dette ønsker regjeringen å understreke at de norske havnæringene fortsatt skal ha et sterkt fokus, og at de skal være verdensledende innenfor teknologi og kompetanse.

Samtidig er disse næringene i rask endring, og det tas i bruk stadig mer avansert utstyr og operasjonsmetoder om bord på skip, plattformer og havbruksinstallasjoner.

– For å opprettholde Norges posisjon som stormakt på havet må vi bli verdensledende digitalt. Med denne satsingen legger regjeringen til rette for nok og rett kompetanse innenfor havnæringene. Det kan bidra til økt verdiskapning og produktivitet i disse næringene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Satsingen skal bidra til utdanninger som i større grad kan gjøre arbeidslivet i stand til å møte behov for omstilling og utnytte muligheter i havnæringene som følge av økt digitalisering.

– Digitalisering og automatiserte prosesser kan gi tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig produksjon i havnæringene. Vi ønsker å legge til rette for at de som skal jobbe i havnæringene får den nødvendige digitale kompetansen. Dette er viktig for videre utnyttelse av ressursene i havet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

– Pengene vil bidra til å styrke digitalisering i havrelaterte utdanninger som er en del av tilbudet ved fagskoler, høgskoler og universitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen vil i samarbeid med relevante organer vurdere nærmere innretningen på satsingen, og komme tilbake med et oppdrag om hvordan midlene vil bli utløst.

(Pressemelding fra regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS