Et farlig yrke - men brannfolk blir sjelden utbrent. (Foto: Jan Tveita)
Et farlig yrke - men brannfolk blir sjelden utbrent. (Foto: Jan Tveita)

Fellesskap forebygger utbrenthet

Hvorfor blir brannmenn sjelden utbrente? Et sterkt og ensartet arbeidsfellesskap er hovedgrunnen, viser ny svensk studie.

Publisert

Det kan være farlig å være brannmann, skriver arbeidsmiljømagasinet Du&Jobbet på sine nettsider. Men risikoen forbundet med yrket påvirker ikke helsen til brannmennene. De rammes relativt sjelden av utbrenthet, til tross for at de konfronteres med utallige vanskelige og farlige situasjoner. Sammenliknet med politifolk og ansatte i øvrige nødetater synes brannmenn å ha god helse, ifølge den nye studien.

Tilhørighet viktig

– Brannmennene oppgir selv at tilhørigheten til et arbeidsteam er viktig for deres helse og velbefinnende. Men de uttrykker samtidig uro over at denne tilhørigheten skal gå tapt dersom virksomheten endres, sier Ann Jacobsson ved universitetet i Umeå i en pressemelding. Jacobsson har i sin avhandling gjennomført spørreundersøkelser med rundt ti prosent av Sveriges 5000 heltidsansatte brannmenn. I tillegg har hun dybdeintervjuet og hatt gruppediskusjoner med 28 av dem.

Lite endringsvillige

Arbeidsfellesskapet blant brannmenn beskrives i termer som nærhet og omsorg, men studien peker også på en uvilje mot forandring, for eksempel mot å øke mangfoldet i korpset. Mange års forsøk på å øke kvinneandelen og få inn mennesker med annen etnisk bakgrunn, har gitt magre resultater. Rundt 96 prosent av brannmennene er menn, hovedsakelig etnisk hvite.

Ettersom arbeidsfellesskapet oppleves som så viktig for helsen, oppleves også forslag til forandringer, for eksempel organisasjonsendringer, som en større trussel enn for andre yrkesgrupper.

– Dersom grupper som betoner likhet internt trues av endringer, risikerer man også å true deres helse og velferd. Det er verdt å tenke på når man diskuterer omorganisering og tiltak for å gjøre gruppa mer forandringsvillig, sier Jacobsson.

Bare én prosent av de mannlige og to prosent av de kvinnelige brannmennene i studien viste høye nivåer av emosjonell utmattelse, noe som kan bety at de er i faresonen for utbrenthet.

Du kan lese mer om studien her.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS