Middels og god kondisjon gir seg utslag i bedre utførelse av visse kognitive oppgaver på jobben, viser en ny, svensk studie. (Foto: Colourbox)
Middels og god kondisjon gir seg utslag i bedre utførelse av visse kognitive oppgaver på jobben, viser en ny, svensk studie. (Foto: Colourbox)

God kondisjon gir bedre prestasjoner

Nye, svensk studie konstaterer at mye på arbeidsplassen kan gå lettere hvis kondisjonen er god.

Publisert Sist oppdatert

Studien er presentert i det svenske fagbladet Arbetsliv, som har hentet sine opplysninger fra forskning.se.

Det er Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) som har gjennomført studien. 362 kontoransatte har fått gjennomgå ulike kognitive tester samtidig som de har fått sjekket ut sin kondisjon.

Resultatene viser at personer med middels eller god kondisjon presterte bedre enn dem med dårligere kondisjon. Studien forteller også at det å trene enda mer for å oppnå enda bedre kondisjon, ikke ga noen ytterligere fordeler i arbeidet.

­- Dette er en av de første studiene som har klart å vise at kondisjon er positivt relatert til tankemessige oppgaver opp til et visst punkt, sier Maria Ekblom, forskningsleder ved GIH, til forskning.se.

Ikke alle kognitive utfordringer gikk lettere som en følge av god kondisjon. Det var først og fremst impulskontrollen og langtidsminnet for hendelser som ble styrket.

Verken korttidsminnet eller arbeidsminnet ble påvirket av kondisjonen, ifølge studien.

- Vi går nå videre med å undersøke om støtte til mer fysisk aktivitet eller mindre stillesittende arbeid kan gi fordeler i kognitive situasjoner – enten direkte eller indirekte gjennom å forbedre kondisjonen, sier Maria Ekblom ifølge fagbladet Arbetsliv.

Studien er en del i et større og flerårig forskningsprosjekt som skal undersøke hvilken effekt stillesittende – og motsatsen fysisk aktivitet – har på vår psykiske helse og tankemessige evner.