Hjerte-lunge-redning av tilstedeværende før nødetatene kommer, er viktig for å overleve en hjertestans.
Hjerte-lunge-redning av tilstedeværende før nødetatene kommer, er viktig for å overleve en hjertestans.

Flere får hjerte-lunge-redning ved hjertestans

Flere enn noen gang får hjerte-lunge-redning ved hjertestans før nødetatene kommer til åstedet. Hjerte-lunge-redning av tilstedeværende er sentralt for å overleve en hjertestans.

Publisert

I 2019 hadde tilstedeværende startet hjerte-lunge-redning før akuttmedisinsk personell ankom i 84,7 prosent av tilfellene hvor hjertestans skjedde, melder Helsedirektoratet i et nyhetsvarsel. Andelen var da høyere enn den har vært tidligere år. I 2018 var andelen på 81,3 prosent.

Norge på topp internasjonalt

I internasjonal sammenheng er det en høy andel av innbyggerne i Norge som starter hjerte-lunge-redning før nødetatene kommer. Til sammenlikning var andelen i gjennomsnitt 58 prosent for de 28 europeiske landene som deltok i studien, og Norge lå på topp. Flere studier har tidligere vist en klar sammenheng mellom hjerte-lunge-redning av tilstedeværende og overlevelse.

(Nyhetsvarsel fra Helsedirektoratet)