Etikkplakat for byggebransjen lansert i dag

Etikkplakaten for en seriøs byggebransje har som hensikt å få aktører i bransjen til å dedikere seg til å ikke bare følge lovverket, men være en aktiv pådriver for å sørge for en seriøs bransje.

Publisert

Lanseringen av Etikkplakaten er et tiltak som nå gjennomføres i dette arbeidet. For å forhindre arbeidslivskriminalitet må byggebransjen stå sammen og jobbe aktivt for en seriøs bransje der lovbrudd ikke skal forekomme, heter det i en pressemelding fra Fair Play Bygg – Oslo og omegn.

Målet er et ryddig arbeidsliv

Målet er at byggebransjen skal kjennetegnes av sikre arbeidsplasser, like konkurransevilkår, trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, fagopplæring og et ryddig og forsvarlig arbeidsliv. Aktørene i næringen, det være byggherrer, myndigheter, bedrifter, mennesker og organisasjoner, har alle et ansvar for å utvikle en bærekraftig byggenæring som sikrer rekruttering og utvikler byggfagene.

Seriøse taper mot kriminelle

Useriøse og kriminelle aktører i byggebransjen har vært et stort problem i Norge over tid.

Arbeidsfolk i byggebransjen blir grovt utnyttet i et system der arbeidsmiljølov, avtaler og folkeskikk ikke gjelder. Seriøse bedrifter taper i konkurransen mot kriminelle, stat og kommune taper store skatteinntekter, fagforeningene opplever negativ lønnsutvikling og byggherrer har problemer med å finne seriøse tilbydere i deler av bransjen.

Topartssamarbeid

Fair Play Bygg Oslo og omegn er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og fungerer som en varslingskanal for bransjen. Siden oppstarten for halvannet år siden har Fair Play Bygg avdekket en rekke tilfeller av arbeidslivskriminalitet (a-krim) i Oslo og omegn.

Underskriver Etikkplakaten i dag..

I tillegg til Fair Play Bygg vil representanter fra følgende bedrifter stille og underskrive Etikkplakaten: Oslo Kommune, Statsbygg, NRC Group og håndverksbedriftene Malermestrene AS, Murmestrene Fjeldheim og Knudsen AS, Frank Kristiansen AS og Leithe & Christiansen AS.

Fair Play Bygg – Oslo og omegn kan gi nærmere opplysninger om Etikkplakaten.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS