Ti tips for bedre belysning

Med god belysning blir vi både mer opplagt og reduserer risikoen for synsproblemer og stressproblemer. Her gir svenske Arbetsliv deg de beste belysningstipsene for både kontor og fjernarbeid.

Publisert

På kontoret

1. Skill mellom arbeidsrom og pauserom.

Invester i kaldt lys i arbeidsrommene og varmere lys i lunsj- og pauserommene. Men forskjellen mellom kaldt og varmt lys må ikke være for stor. Forholdet mellom belysningsstyrken på arbeidsplassene og minimumslysstyrken i rommet bør ikke være mer enn 20:1.

2. Med gode takarmaturer kommer du langt.

Hvis takarmaturene har både lys oppover og nedover, trenger du vanligvis ikke ekstra bordlamper. Den faktiske lyskilden i takarmaturen skal aldri være synlig da den forårsaker gjenskinn. Armaturene skal kunne dempes, slik at alle kan justere etter behov. De skal også kunne flyttes slik at de kan flyttes ved ommøblering.

3. Mål lysstyrken.

Det svenske arbeidstilsynet (Arbetsmiljöverket) har en app for iPhone som heter Light. Med den kan du måle både lysstyrke og flimmer. For vanlig kontorarbeid må det være minst 500 lux i arbeidsområdene og 300 lux i den generelle belysningen. For tegnearbeid og andre ting som krever høy synsstyrke, bør det være 1500 lux på arbeidsflatene og 500 lux i den generelle belysningen.

4. Sjekk LED-belysning.

I mørke rom kan kald LED-belysning være et godt supplement, selv om den aldri kan erstatte dagslys. Men det er viktig å være forsiktig så du ikke blender og flimrer LED-lysene. Selv om vi ikke ser flimringen med det blotte øye, kan det føre til trøtthet og hodepine. En enkel måte å finne ut om en lampe flimrer, er å rette mobilkameraet ditt mot lampen i noen få desimeters avstand. Hvis sterke mørke linjer sees vandrende sidelengs over mobilskjermen, vil det sannsynligvis flimre.

5. Bruk rom med utsikt

Ikke bare god belysning er viktig på jobben. Muligheten til å få dagslys, se ut og se hvordn døgnet og årstidene skifter, er også viktig for hvordan vi har det. Hvis det er umulig å skape dagslys i arbeidslokalene selv, må det være rikelig med lunsjrom og/eller pauserom, i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om arbeidsplassdesign.

På hjemmekontoret

1. Unngå gjenskinn

Blendende lys fra vinduer er irriterende for øyet. For å unngå dette kan du plassere skjermen slik at den står vinkelrett på vinduet. Hvis skjermen er rett foran vinduet, oppstår gjenskinn fordi dagslys er mye lysere enn skjermen. Om kvelden er det omvendt, vinduet er mye mørkere enn skjermen.

2. Bruk leselampe

I fravær av effektiv takbelysning hjemme kan du prøve å rette en bordlampe mot taket. Det utjevner kontrastene i rommet. Hvis du trenger å lese på et papir mens du skriver på datamaskinen, kan du supplere med et leselys.

3. Bytt til kalde lyskilder.

Hjemme har du ofte varm belysning for å få det hyggelig på slutten av dagen. Men det fungerer dårligere når du må jobbe. Prøv å skru inn en LED-lampe med kaldt lys (minst 4000 Kelvin - styrke er angitt på emballasjen) i armaturene på arbeidshjørnet.

4. Bli lys!

Lys opp så mye som mulig når du jobber. Det reduserer søvnhormonet melatonin, og du føler deg mer våken.

5. Ikke sitte i garderoben.

Selv hjemme er det viktig å få nok dagslys. Å kunne se ut og se hvordan døgnet og årstidene skifter, har stor betydning for hvordan du har det.

(Kilde: Per Nylén, Arbetsmiljöverket og prevent.se)

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS