TrønderEnergi Nett minner hele tiden sine ansatte på å jobbe trygt med elektrisitet. På bildet hovedverneombud Ole Tronhus. (Foto: Jan Tveita)
TrønderEnergi Nett minner hele tiden sine ansatte på å jobbe trygt med elektrisitet. På bildet hovedverneombud Ole Tronhus. (Foto: Jan Tveita)

Mange el-ulykker skyldes slurv og stress

En stor del av el-ulykkene skyldes rutinesvikt. Mange av de alvorligste el-ulykkene kunne ha vært unngått.

Publisert

Hvert år utarbeides det en rapport om el-ulykker i Sverige. 400 elektrikere deltar i undersøkelsen, heter det i en pressemelding fra det svenske Elsäkerhetsverket.

Både undersøkelsen og de innrapporterte el-ulykkene viser at minst 74 prosent av el-ulykkene skyldes feil i arbeidet, som for eksempel rutinesvikt. Den vanligste årsaken er slurv (63 prosent), nest vanligst er stress (21 prosent), men også tidspress og misforståelser oppgis som årsak. Rutinesvikt kan bety at man ikke har sjekket grundig nok at strømmen er slått av, og at man ikke har gjort nødvendige vernetiltak. Det kan også innebære at man ikke har foretatt nødvendige risikoanalyser.

Arbeid med sikkerhetskultur

– Det er uhyre viktig å fortsette arbeidet med sikkerhetskultur og atferd. Her har arbeidsgiverne fremdeles en utfordring med å forbedre ledelsen av el-sikkerhet, og arbeidstakerne har et ansvar for å følge opp arbeidsgivernes rutiner, sier Jennie Andersson, teknisk ekspert i Elsäkerhetsverket. Hun har ledet arbeidet med rapporten.

Flere melder fra om el-ulykker

Undersøkelsene viser også noen positive utviklingstrekk. El-ulykkene blant de yngre (18-29 år) som jobber med strøm, er nesten halvert de siste 12 årene. Likevel er det fremdeles arbeidstakere i denne aldersgruppen som hyppigst skader seg.

Stadig flere rapporterer også fra om el-ulykker som oppstår i arbeidet. Av de som ble rammet av en el-ulykke, anmeldte 71 prosent fra til sin arbeidsgiver i 2017, mot bare 16 prosent i 2005.

– Økte kunnskaper om el-ulykker og konsekvensene av dem kan være noen av årsakene til at de som arbeider med strøm, har blitt bedre til å melde ifra, sier Andersson.

(Pressemelding fra Elsäkerhetsverket)

Fakta om el-ulykker

  • Vanligste type el-ulykke er strømgjennomgang. Disse utgjør 93 prosent av det totale antallet anmeldte el-ulykker.
  • Tallet på el-ulykker blant elektrikere har de siste 12 årene sunket fra19 prosent til 13 prosent i året.
  • Unge personer som arbeider med elektrisitet, rammes oftere av el-ulykker enn eldre.
  • Totalt antall anmeldte el-ulykker har økt med 20 prosent siden 2016.
  • Vanligste årsaken til el-ulykker er feil begått i arbeidet – 74 prosent.
  • De fleste el-ulykker oppstår blant industriarbeidere og ansatte i el-nett.
  • To personer omkom i strømulykker i Sverige i 2017.
  • I de siste 18 årene har 63 prosent av dødsulykkene skjedd i fritiden.

Du kan lese hele rapporten her.

(Kilde: Elsäkerhetsverket)