Sykefraværet for første kvartal i år viser at tallene holder seg stabile. Sammenlignet med samme periode i fjor, og utviklingen rent generelt, er det ingen store endringer i de ferske tallene fra SSB. (Foto: Colourbox)
Sykefraværet for første kvartal i år viser at tallene holder seg stabile. Sammenlignet med samme periode i fjor, og utviklingen rent generelt, er det ingen store endringer i de ferske tallene fra SSB. (Foto: Colourbox)

Sykefraværet holder seg stabilt

Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser fersk statistikk fra SSB.

Publisert

Det er ingen store overraskelser å hente i tallene fra det sesong- og influensajusterte sykefraværet for første kvartal. Tallene er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste årene.

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet har hentet inn både det egenmeldte og legemeldte sykefraværet, og har holdt seg vært stabilt de siste årene, viser tall fra sykefraværsstatistikken, som SSB publiserer i samarbeid med NAV.

Det er likevel forskjeller i sykefraværet med utgangspunkt i hvor man jobber.

Oslo og Rogaland hadde det laveste nivået på sykefraværet med 5,8 prosent, mens Nordland lå høyest med 7,9 prosent i 1. kvartal 2019.

Fylkene med sterkest nedgang i sykefraværet fra samme kvartal året før var Vest-Agder, Rogaland og Vestfold. Aust-Agder og Nordland hadde sterkest økning. Disse tallene er ikke sesong- og influensajusterte, og sammenligningen gjøres derfor med utgangspunkt i tilsvarende tall fra samme kvartal i fjor.

Når det gjelder bransjer med størst sykefravær er dette heller ingen overraskelse. Helse- og sosialtjenester, undervisning og transport/lagring har de aller største utfordringene. Tallene viser også at det er kommuneforvaltningen som har den største utfordringen med sykefraværet, siden dette i enkelte bransjer kan være opp mot dobbelt så høyt som tilsvarende jobb i statlig forvaltning eller privat virksomhet.

Lavest sykefravær er det blant arbeidstakere innenfor informasjon og kommunikasjon.

Se alle detaljer om sykefraværet hos SSB!