Nær 98 prosent av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet, viser ny rapport. Her en drikkevannskilde på Alnes ved Ålesund (Foto: Mattilsynet).
Nær 98 prosent av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet, viser ny rapport. Her en drikkevannskilde på Alnes ved Ålesund (Foto: Mattilsynet).

De aller fleste har trygt drikkevann

Tallene fra vannverkseiernes årlige innrapportering for 2018 bekrefter at de aller fleste i Norge har trygt drikkevann i krana.

Publisert

De fleste i Norge får drikkevann fra et stort vannforsyningssystem, og de større vannforsyningssystemene har enda færre avvik for E. coli og intestinale enterokokker enn de små. Det er også et stort behov for å oppgradere vannledningene mange steder.

Dette er noen av funnene i rapporten «Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018» som Folkehelseinstituttet har laget på oppdrag for Mattilsynet. Rapporten er en sammenstilling av dataene som vannverkseierne selv rapporterte inn i begynnelsen av 2019.

Mindre systemer kan ha utfordringer

Noen få vannforsyningssystemer forsyner store deler av befolkningen. Det er registrert nesten 7000 vannforsyningssystemer i Norge, og Mattilsynet antar at det reelle antallet er betydelig høyere enn dette.

Statistikken viser at bare 23 vannforsyningssystemer forsyner mer enn en tredjedel av Norges befolkning, mens 165 vannforsyningssystemer forsyner nesten tre fjerdedeler. Vi har med andre ord et høyt antall små vannforsyningssystemer i Norge som forsyner en liten del av befolkningen.

Selv om drikkevannet i de fleste tilfeller er trygt også ved de mindre vannforsyningssystemene, er det blant hos disse vi finner de fleste avvikene på kravene til mikrobiologisk kvalitet.

Vannledningsnettet trenger oppgradering

Vannverkseierne rapporterer hvor stor gjennomsnittlig lekkasjeprosent det er ved vannforsyningssystemet. Selv om lekkasjer i seg selv ikke er et direkte folkehelseproblem, kan lekkasje føre til innsug av forurensninger ved trykkfall. Den gjennomsnittlige lekkasjeprosenten i Norge er anslått til 28 prosent. Det er ikke bærekraftig at 250 millioner kubikkmeter drikkevann lekker ut på vei til norske abonnenter.

Mattilsynet har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide tilsvarende rapporter på årlig basis, slik at Mattilsynet og øvrig forvaltningsarbeid blir mest mulig kunnskapsbasert. Rapporten ble bestilt i februar 2019, og drikkevannshendelsen på Askøy i juni i år viser hvor viktig det er å tenke langsiktig.

(Mattilsynet/NTB Kommunikasjon)

  Nøkkeltall for drikkevannsforsyningen i Norge

  • Ca. 88 prosent av Norges befolkning forsynes med drikkevann fra vannforsyningssystemer som forsyner flere enn 50 personer.
  • Vi har ca. 52 800 km rør som i stor grad er av plast, lagt i perioden 1997-2000.
  • Det ble produsert ca. 890 millioner kubikkmeter drikkevann i 2018.
  •  Anslagsvis 28 prosent eller ca. 250 millioner kubikkmeter drikkevann lekket ut av vannledningsnettet på vei til abonnentene.
  • Ca. 98 prosent av befolkningen får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet.