I GANG: Prosjektleder Bjørn Danielsen er på plass ved Politihøgskolen.
I GANG: Prosjektleder Bjørn Danielsen er på plass ved Politihøgskolen.

Skal samle utdanninger for nødetatene

Et treårig arbeid er satt i gang ved Politihøgskolen for å etablere felles utdanninger for nød- og beredskapsaktørene. Målet er å utvikle og styrke samvirke, som er avgjørende i kritiske situasjoner.

Publisert

Bjørn Danielsen er ansatt som prosjektleder for arbeidet, heter det i en pressemelding fra Politihøgskolen. Danielsen har lang fartstid i politiet. Han har også bakgrunn fra redningsarbeid, og har tidligere arbeidet ved Politihøgskolen. I 2015 startet han med ansvar for transport og sikkerhet ved Slottet, men er nå tilbake ved høgskolen.

Vil utvikle gode, felles utdanninger

– Jeg ser fram til å ta fatt på denne oppgaven, ikke minst samarbeidet med de øvrige aktørene. Vi skal utvikle gode felles utdanninger. Det handler om å møte de konkrete behovene hos nød- og beredskapsaktørene i Norge. Og å få dette inn i utdanninger som gir økt kompetanse og effekt, helt ut i oppgaveløsningen, sier Danielsen.

En stortingsmelding i ryggen

For å møte ambisjonene i Stortingsmelding 10 (2016-2017): Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet, gav Justis- og beredskapsdepartementet oppdrag om å utrede behovet for felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene.

Politihøgskolen har sammen med Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Forsvarets høgskole utredet og besluttet modell for samarbeid og utvikling av slike felles videreutdanninger og kurs.

Seksjonsleder Eirik B. Rosø ved Politihøgskolen har ledet utredningsarbeidet til etter- og videreutdanningen for nødetatene. Rosø fremhever samarbeidet som har vært mellom de tre direktoratene og de to høgskolene. Han ser fram til at arbeidet nå skal videreføres gjennom utvikling av konkrete felles utdanninger for nød- og beredskapsaktørene.

– Det blir snakk om flere utdanninger for å møte de ulike behovene. Vi må ta oss tid til å gjøre et godt grunnarbeid, men et mål er at vi skal kunne presentere tilbud om en eller flere utdanninger i løpet av 2021, sier Rosø.

(Pressemelding fra Politihøgskolen)

Powered by Labrador CMS