Sykkelprosjekt, Ringerikskraft
Sykkelprosjekt, Ringerikskraft

Vellykket sykkelprosjekt i Ringeriks-Kraft

Trivselen har økt, sykefraværet har stupt og kiloene har rent av. Ringeriks-Kraft AS i Hønefoss kan vise til et sykkelprosjekt med oppsiktsvekkende resultater. Tilhørighet er et like viktig stikkord som helse i dette prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Økt lederglede

"

Siden august 2004 har de 84 ansatte i Ringeriks-Kraft slanket bort 200 kilo. Men vektreduksjonen er ikke det eneste målbare resultatet i bedriften.

- Sykefraværet er redusert fra 9,3 prosent i 2004 til 5,5 prosent i 2005. Hele denne reduksjonen kan ikke tilskrives sykkelprosjektet, for vi har også tatt IA-avtalen på alvor, og lagt ned mye ressurser i forbindelse med denne avtalen. Men vi velger å tro at sykkelprosjektet har hatt betydning.

- Bedriftslegen vår har konkludert med at trivselen har steget på grunn av sykkelprosjektet, forteller organisasjonssjef Bente G. Kristoffersen. Den samme bedriftslegen er for øvrig svært fornøyd med vektreduksjonen i bedriften.

- Han sa klart ifra at vi var en altfor feit bedrift, smiler Kristoffersen.

Intern merkevarebygging

Sykkelprosjektet i Ringeriks-Kraft har sitt utspring i en prosess som omhandler tilhørighet og intern merkevarebygging. Navnet Ringeriks-Kraft er nemlig resultatet av en omprofilering av selskapet. Parallelt med omprofileringen ble flere enheter i selskapet skilt ut som egne datterselskaper under en holdingmodell.

I denne prosessen leide Ringeriks-Kraft inn den tidligere sykkelproffen Dag Erik Pedersen til å holde et foredrag om team og tilhørighet.

- Under dette foredraget kom direktøren opp med en idé om å sykle Trondheim-Oslo. Vi fikk umiddelbar tilbakemelding om at det var for ambisiøst, men at Birkebeinerrittet kunne være et realistisk mål, forteller Kristoffersen. Dermed var sykkelprosjektet født, og det fikk fire konkrete mål:

œ Gjennomføring av Birkebeinerrittet

œ Ivareta helsen til de ansatte

œ Bygge lagånd i organisasjonen

œ Opprettholde lavt korttidsfravær

60 prosent deltakelse

Til å begynne med meldte drøyt halvparten seg interessert i å være med på sykkelprosjektet. Siden har noen flere kommet til mens svært få har falt av, slik at deltakelsen nå ligger på 60 prosent. De som ikke er med og sykler, får tilbud om å være med på spesielle motivasjonssamlinger. De får også de samme betingelsene som deltakerne ved kjøp av treningsklær.

- Prosjektet startet med at vi forskutterte sykler til deltakerne. Som motytelse krevde vi at de gjennomførte én fellestrening og én egentrening i uka det første året, og førte treningsdagbok på dette. Alle måtte betale fordelsbeskatning på syklene mens egenandelen var avhengig av treningsoppmøtet, forteller organisasjonssjefen. Selv slapp hun unna med bare to prikker i boka og ble trukket 200 kroner på lønnsslippen.

Akklimatisering av bakender

Sykkelprosjektet ble sparket i gang med en fellestur til Oslo gjennom Nordmarka. Returen til Hønefoss gikk med buss etter en mellomlanding på Aker Brygge. De fleste bakendene var nemlig ikke akklimatisert for sykling begge veier.

Gjennom de to siste vinterhalvårene har treningen blitt ivaretatt gjennom spinningtimer på treningssenteret Elixia i samlet flokk. Spinningpartiet har bare bestått av folk fra Ringeriks-Kraft, noe som har gitt rom for en egen tone under treningene.

Det har vært mye latter og moro i disse timene - en samlingsplass som helt klart har bidratt til lagånden, mener Kristoffersen.

I sommerhalvåret blir treningen flyttet ut, og de ansatte møtes til en sykkeltur etter jobben to ganger i uka. Turene blir gjerne gjennomført gruppevis av deltakere på omtrent samme treningsnivå.

Unngår oppsplitting

Roger W. Hansen er fagforeningsleder for de ansatte som er organisert i EL & IT-forbundet, og han applauderer sykkelprosjektet.

- Fagforeningen er opptatt av at vi skal holde sammen, selv om vi har blitt splittet opp i ulike selskaper. Sykkelprosjektet bidrar positivt til dette, mener han.

- Det er viktig å skape arenaer hvor vi samles under paraplyen Ringeriks-Kraft. På den måten unngår vi suboptimalisering og avdelingstenkning i hvert datterselskap. Vi jobber tross alt for en felles målsetting, og denne målsettingen er et best mulig resultat for Ringeriks-Kraft som helhet, sier Bente G. Kristoffersen.

- Arbeidsmiljøet er bedre enn på mange år. Vi føler oss like velkomne på hovedkontoret selv om vi ikke er ansatt der. Folk ser hverandre to ganger i uka på spinning, og vi har fått mer kontakt igjen. Dessuten har det blitt lettere å bli kjent med andre i konsernet for dem som ikke kjenner så mange, poengterer Bjørn Arild Dalen. Han er hovedverneombud i hele konsernet.

Også fagforeningslederen og organisasjonssjefen understreker den mellommenneskelige betydningen av å møtes uten at jobben i utgangspunktet er et tema.

- Alle møter hverandre på samme plan, og vi blir kjent med hverandre på en annen måte. Kanskje blir barrierene mindre for å snakke om en del ting, sier Hansen.

- En jobb er gjerne hektisk og preget av alvor. Sykkelprosjektet blir en arena hvor vi har det gøy sammen. Et sted å møtes i en evig omstilling, mener Kristoffersen.

- Får dere med dem som trenger det aller mest?

- Vi har fått med flere som ikke har trent siden de gikk på ungdomsskolen, og som sykler på et bra nivå nå.

Suksessfaktorene

Ikke alle bedrifter lykkes like bra med prosjekter for fysisk aktivitet som det Ringeriks-Kraft har gjort. Suksessfaktorene er flere, men aller størst betydning har det kanskje hatt at administrerende direktør Vinsents Gaaserud har gått i bresjen for prosjektet.

- Når han er med på sykkelturene, er han ikke direktør, men en av alle oss andre, mener Bjørn Arild Dalen. Hovedverneombudet er ikke i tvil om at direktørens aktive deltakelse har vært avgjørende for prosjektet. Men bedriften trekker også fram andre faktorer som sannsynligvis har hatt betydning.

- Vi har benyttet oss av en del eksterne hjelpere som har bidratt både til motivasjon og gode treningsråd. Dette har vært veldig nyttig underveis i prosjektet. Dessuten er det en av våre egne ansatte som har vært instruktør i spinningtimene. Han kjenner alle godt og løser opp stemningen ved å si ting en vanlig instruktør ikke ville ha sagt. Samtidig kan deltakerne spørre ham om råd i arbeidstiden, forteller Bente G. Kristoffersen.

Sykkeldag med Gunn Rita Dahle

Alle de involverte i prosjektet mener det har vært viktig å finne en aktivitet som flest mulig har forutsetninger for å være med på. Sykkel er en slik aktivitet. Samtidig bør målet være forholdsvis ambisiøst, men realistisk. Birkebeinerrittet er et slikt mål, og til høsten stiller Ringeriks-Kraft nok en gang mannsterke i dette sykkelrittet.

- Hvordan klarer dere å holde engasjementet oppe i sykkelprosjektet?

- Vi må ha søkelyset på det hele tiden, og jevnlige drypp av aktiviteter bidrar til å holde det oppe. Denne våren har vi tenkt å ha arrangere en kveld hvor en tekniker går gjennom sykkelen, så folk kan lære litt om det tekniske. Vi har også forelesningskvelder med inspiratorer som Johan Kaggestad og Rune Høydahl.

Dessuten skal vi ha en sykkeldag med Gunn Rita Dahle, sier Kristoffersen. Høsten 2005 gikk nemlig bedriften og fagforeningen sammen om å gi bud på VM-sykkelen til terrengsykkeldronningen under TV-aksjonen Drømmefangeren. Budet slo til, og en sykkeldag med den tidligere eieren fulgte med på kjøpet.