Bilde fra ulykkesøvelse hos NCC)
Bilde fra ulykkesøvelse hos NCC)

33 døde i arbeidsulykker i fjor

Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Dette er det laveste antallet siden 2000. De siste årene har det vært relativt små endringer i antall arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk arbeidsliv.

Publisert

Antallet dødsulykker i 2019 er det laveste antallet som er registrert hos tilsynsmyndighetene i norsk arbeidsliv siden 2000, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra 2000 til 2019 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 33, noe som tilsvarer en reduksjon på 52 dødsulykker eller over 60 prosent i perioden.

I landbasert arbeidsliv var antallet dødsulykker 29 i 2019, og tallet er med det nesten halvert fra 2000. Antallet dødsulykker i sjøfart var 3 i 2019, og over tid holder antallet seg stabilt under 10.

Offshore og luftfart

For henholdsvis Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynets tilsynsområder var det null og én arbeidsulykke med dødelig utfall i 2019. For førstnevnte er det få eller ingen registrerte dødsulykker fra et år til et annet. For sistnevnte står det lave antallet dødsulykker i 2019 i kontrast til antallet dødsulykker registrert på Luftfartstilsynets tilsynsområde i henholdsvis 2016 og 2017, da statistikken ble påvirket av alvorlige hendelser.

(ssb.no)

Powered by Labrador CMS