Bygg og anlegg er næringen med flest arbeidsskadedødsfall pr. år
Bygg og anlegg er næringen med flest arbeidsskadedødsfall pr. år

28 omkom i arbeidsulykker i 2020

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 28 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2020, fordelt på 27 ulykker. Til tross for at koronapandemien har preget arbeidslivet i stor grad, holder antall arbeidsskadedødsfall seg på samme nivå som vi har sett de senere årene.

Publisert

I 2019 var det 29 arbeidsskadedødsfall, mens det i 2018 og 2017 omkom 27 arbeidstakere på jobb, opplyser Arbeidstilsynet. Gjennomsnittet for siste tiårsperiode er 35 arbeidsskadedødsfall pr. år. De tre siste årene har det kun vært menn som har omkommet i arbeidsulykker.

–Selv om vi de siste årene har registrert et lavere antall arbeidsskadedødsfall enn tidligere, er hvert dødsfall ett for mye, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Ulykker kan og skal forebygges, og det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk for å hindre at ulykker oppstår.

Bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring, og jordbruk, peker seg ut med 75 prosent av arbeidsskadedødsfallene i 2020. Til tross for et spesielt år i arbeidslivet med en pågående pandemi, er det kun registrert en liten nedgang i sysselsettingen i disse tre ulykkesutsatte næringene fra 2019 til 2020, og vi ser også at antall arbeidsskadedødsfall i disse næringene holder seg på samme nivå som de siste år.

Flest i bygg og anlegg

Historisk sett er bygge- og anleggsvirksomhet den næringen med flest arbeidsskadedødsfall pr. år. Det er også den næringen med flest registrerte arbeidsskadedødsfall i 2020, med åtte registrerte dødsfall, mot ni i 2019. Gjennomsnittlig har det omkommet syv personer pr. år i næringen i siste femårsperiode.

To arbeidstakere i næringen omkom i fallulykker, to i trafikkulykker, én ble truffet av fallende gjenstand, én ble skadet av maskin, én veltet med dumper og én kjørte ut med ATV. Fire av ulykkene involverte kjøretøy i bevegelse. Tre av de omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

I tillegg til de åtte offisielle arbeidsskadedødsfallene var det i 2020 ett arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg der arbeidstaker var ansatt i et bemanningsforetak. Dette dødsfallet inngår i statistikken for næringen forretningsmessig tjenesteyting.

Transport og lager

Den næringen som hadde nest flest arbeidsskadedødsfall i 2020, var transport og lagring, med totalt syv arbeidsskadedødsfall. To av de omkomne var utenlandske statsborgere. Til sammenligning var det fem dødsfall i næringen i både 2018 og 2019. Gjennomsnittet for de siste fem årene er også fem arbeidsskadedødsfall per år. Fem av de syv omkom i trafikkulykker, mens to arbeidstakere omkom i klemulykker. Én av trafikkulykkene medførte to arbeidsskadedødsfall.

Seks arbeidsskadedødsfall i jordbruk

I 2020 ble det registrert seks arbeidsskadedødsfall i jordbruksnæringen. Dette er på samme nivå som 2018 og 2019, med henholdsvis fem og fire registrerte arbeidsskadedødsfall i næringen. Landbruksmaskiner var involvert i tre av de seks ulykkene, derav to traktorulykker og én ulykke med skurtresker. Alle seks arbeidstakerne som omkom i jordbruksnæringen, var norske statsborgere.

Kjøretøy involvert

Kjøretøy og kjørbart arbeidsutstyr er fellestrekk for mange av arbeidsskadedødsfallene

14 av de 28 arbeidsskadedødsfallene i 2020 skjedde ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr som traktor, anleggsmaskin eller landbruksmaskin. Dette inkluderer åtte arbeidstakere som omkom i til sammen syv trafikkulykker, i tillegg til seks arbeidstakere som omkom i arbeidsulykker med kjørbart arbeidsutstyr.

Fem av arbeidstakerne som omkom ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr var registrert i næringen transport og lagring, fem i bygge- og anleggsvirksomhet, tre i jordbruk og én i forretningsmessig tjenesteyting.

Kjøretøy og kjørbart arbeidsutstyr går igjen ved dødsulykkene hvert år. Det er mye energi involvert ved bruk av kjøretøy og annet kjørbart arbeidsutstyr, og når man mister kontrollen på energien kan det få fatale konsekvenser.

Ti utenlandske arbeidstakere omkom i 2020

I 2020 omkom ti utenlandske arbeidstakere. Det er det høyeste antallet siden 2016, og utgjør 36 prosent av arbeidsskadedødsfallene for 2020. Gjennomsnittlig har det omkommet syv utenlandske arbeidstakere per år i siste femårsperiode. Fire av de utenlandske arbeidstakerne som omkom i 2020 kom fra Polen, mens det var én arbeidstaker fra hvert av landene Irak, Kroatia, Nederland, New Zealand, Spania og Sverige som omkom på jobb i 2020.

Tre av de utenlandske omkomne var ansatt i bygge- og anleggsvirksomhet, to i transport og lagring, to i forretningsmessig tjenesteyting, én innen industri, én i overnattings- og serveringsvirksomhet og én i helse- og sosialtjenester. Én av de utenlandske arbeidstakerne omkom på arbeid for norsk virksomhet i utlandet.

Du kan lese mer om årsaker til dødsulykker og forebygging i rapporten: Arbeidsskadedødsfall i Norge.

(Pressemelding fra Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS