Ønsker å straffe ikke-godkjent bilvask

Regjeringen har lagt fram et forslag om å etablere en egen godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Publisert

Det er nettstedet renholdsnytt.no som skriver dette.

Virke Servicehandel mener en slik godkjennings­ordning kan bidra til å redusere det svarte markedet for bilvask med flere hundre millioner kroner per år, melder NTB.

Det svarte markedet for bilvask er ifølge en fersk beregning gjennomført av Samfunns­økonomisk Analyse Bil anslått til å utgjøre i overkant av 200 millioner kroner per år. Utfordringer knyttet til skatte- og avgifts­unndragelser, trygde­bedragerier, brudd på arbeidsmiljø­bestemmelser og ulovlig arbeid er fortsatt sterkt til stede i bilpleie­bransjen, selv om næringen har blitt hyppig kontrollert de siste årene.Arbeids- og sosial­departementet meldte før jul at de ønsker å styrke kampen mot useriøse aktører i markedet for bilvask gjennom å etablere en egen godkjennings­ordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Ordningen innebærer at alle virksomheter som tilbyr helt eller delvis manuelt utført renhold av biler og andre kjøretøy skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Må oppfylle HMS-krav

For å bli godkjent må virksomheten oppfylle bestemte krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. I tillegg må virksomheten kunne dokumentere at det foreligger gyldig utslipps­tillatelse og at systemet for rensing av oljeholdig avløpsvann jevnlig kontrolleres av et godkjent prøvetakings­selskap. Alle ansatte må ha gyldig HMS-kort. Et konkret forslag til godkjennings­ordning er sendt på høring. Frist for å komme med innspill er satt til 21. mars 2021.

Kilde: Kan bli straffbart å kjøpe bilvask fra ikke-godkjente virksomheter

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/kan-bli-straffbart-a-kjope-bilvask-fra-ikke-godkjente-virksomheter?publisherId=13569120&releaseId=17898318

Høringsforslaget kan ses hos regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/godkjenningsordning-for-bilbransjen/id2815612/

Powered by Labrador CMS