(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Arbeid er godt for helsa

Folk i arbeid lever lenger enn folk uten arbeid. På den annen side har folk med dårlig helse eller kronisk sykdom problemer med å få innpass i arbeidsmarkedet.

Publisert

Dette viser forskning ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.

– Du får både bedre psykisk og fysisk helse, høyere selvtillit, flere ferdigheter og bedre lykkefølelse i en jobb, ifølge den hollandske professoren Alex Burdorff, som har ledet forskningen.

Jobb skaper ulikhet

Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet skaper store ulikheter i helsetilstanden mellom sosiale grupper og mellom folk i arbeid og de ledige. For eksempel lever lønnsarbeidere i gjennomsnitt åtte år lenger enn arbeidsløse.
På den annen side er det svært vanskelig at få en jobb og beholde den hvis du lider av en kronisk sykdom, som for eksempel leddgikt eller depresjon.

Komplekst samspill

Alex Burdorfs forskning tyder på at det er et komplekst samspill mellom helse og arbeid. Dels viser forskningen hans at det er sunnere å ha et arbeid enn å være arbeidsløs. Og dels viser den at hvis du blir ansatt på nytt eller finner deg nytt arbeid, får du bedre helse. Selv lavutdannede med dårlig psykisk helse opplever en betraktelig bedring i helsa ved å komme seg ut i arbeid. De høyt utdannede som var mest misfornøyd med å være arbeidsløse, opplevde også stor bedring når de kom ut i arbeid, ifølge Burdorff.

Kronisk syke sliter

Samfunnet bør gjøre en innsats for at folk med kroniske sykdommer skal komme ut i arbeid. Men samtidig skal du helst være frisk for å få et godt og fast arbeid.
Personer med kroniske sykdommer har mindre tilknytning til arbeidsmarkedet enn andre, men også her er det store utdanningsmessige forskjeller, de med høy utdanning klarer seg langt bedre enn mennesker med kortere utdanning.
– Faktisk er kronisk sykdom den største risikofaktoren for å bli støtt helt ut av arbeidsmarkedet for tidlig, ifølge Burdorff.

Pensjonering virker også forskjellig på forskjellige grupper. De som nærmer seg pensjonsalderen, og som har dårlig helse og kort utdannelse, får det kanskje bedre når de går av med pensjon.
Derimot gjelder det motsatte for folk med høy utdannelse og gode jobber. De får generelt en dårligere helse etter at de har gått av med pensjon.

(arbejdsmiljoviden.dk)