(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Tre tips for en god arbeidsdag

Selvledelse blir mer og mer utbredt i arbeidslivet. Det stiller krav til medarbeidernes evne til å planlegge arbeidsdagen. Her kommer tre tips til hva du bør tenke på.

Publisert

E-posten tikker inn, møteinnkallelser fyller kalenderen – og den store arbeidsoppgaven nærmer seg deadline. Planlegging kan være alfa og omega for en god arbeidsdag, skriver danske Videncenter for Arbejdsmiljø. Og i mange jobber står de ansatte selv for den. Det forklarer Ole Busck, lektor og forsker i arbeidsmiljø ved Institut for Planlegging ved Universitetet i Aalborg.

Kravene øker

– Både på det private arbeidsmarkedet og i den offentlige sektor opplever vi at det stilles stadig større krav til oss. Vi blir i større grad målt på om vi er produktive nok, og om vi produserer det som ledelsen ønsker. Samtidig er det på mange arbeidsplasser kommet mer selvledelse, slik at vi selv står for og selv har kontroll over hvordan vi utfører arbeidet. Det gjør evnen til å kunne planlegge arbeidet viktig, sier han.

Busck peger på tre forholdsregler som han selv holder seg til – og som er nyttige å huske på når du skal planlegge arbeidsdagen.

Prioriter arbeidsoppgavene

Prioriter arbeidsoppgavene. Vurder hvilke arbeidsoppgaver som er viktigst. Når du prioriterer, er det en god idé også å tenke på hva omgivelsene dine har nytte av: Hvilke oppgaver er viktige å løse med tanke på ditt team og din ledelse?

Jobb sammenhengende

Sørg for at du har sammenhengende tid. Konstante avbrytelser er ikke godt for konsentrasjonen, og slett ikke hvis du har en større oppgave som skal leveres, eller et nytt konsept som skal utvikles. Derfor er det viktig å sette av sammenhengende arbeidstid, så du kan konsentrere deg og kan bli i den tankeprosessen du er i. Alt etter oppgavens størrelse og omfang kan det handle om flere dager eller noen få sammenhengende timer.

Gi plass til det sosiale

Gjør plass for sosialt samvær. Husk fellesfrokosten og det avtalte kaffemøtet med kollegaen. Den sosiale støtten fra kollegene er viktig for arbeidet og arbeidsmiljøet. Fyll derfor ikke kalenderen helt opp med oppgaver og møter – men sørg for at det er litt luft i den.

(Videncenter for Arbejdsmiljø)