Folk jobber mer effektivt på hjemmekontor

74 prosent at de som fortsatt har hjemmekontor, oppgir at de er like effektive eller mer effektive enn vanlig, mot 52 prosent prosent i april.

Publisert

Dette viser foreløpige funn fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) basert på data fra undersøkelser i Oslo og omegn før (april) og etter at myndighetene lettet på restriksjonene knyttet til koronapandemien. Undersøkelsene er foretatt blant henholdsvis 1000 og 2000 personer.

– Vi tror at dette henger sammen med at hjemmekontor fungerer for de som fortsatt jobber hjemme, mens de som var mindre effektive på hjemmekontoret, er tilbake på jobb om de har mulighet til det, sier forskningsleder Susanne Nordbakke ved TØI.

Sparer reisetid

Myndighetene har gradvis lettet på restriksjonene, og det gjenspeiler andelen som oppgir at de er tilbake på jobb. I april jobbet 55,8 prosent på hjemmekontor, men i juni var tallet nede i 38,7 prosent.

– Vi ser en betydelig nedgang, naturlig nok, siden myndighetene har åpnet opp mer. Men av de som fortsatt jobber hjemme, sier 61 prosent at arbeidsgiver fortsatt pålegger eller anbefaler hjemmekontor. Andre årsaker som oppgis på spørsmål om hvorfor de fremdeles har hjemmekontor, er at man sparer tid på å reise til og fra jobb, at man unngår smittefare ved bruk av kollektivtransport og at man trives med hjemmekontor, sier Nordbakke.

Av de som har hatt eller har hjemmekontor fremdeles, svarer 43 prosent at de vil fortsette å ha hjemmekontor minst én gang i uka fremover, også når situasjonen normaliserer seg.

– Dette kan tyde på at det ligger et potensial i bruk av hjemmekontor som et tiltak for å redusere bilbruk, kø og trengsel på vei og kollektivtransport, noe som også vil være bra i et miljø- og klimaperspektiv, sier Nordbakke.

Også for den enkelte kan det ha hjemmekontor være en fordel, viser undersøkelsen. Mange ser det som en fordel at de slipper å reise til og fra jobb (63 prosent) og at de synes at hverdagen blir mindre travel med hjemmekontor (40 prosent).

– Samtidig er det svært mange som oppgir at de savner det sosiale på jobben (63 prosent), noe som tyder på at en god miks av hjemmekontor og jobbkontor kan være en fremtidig løsning dersom man tenker hjemmekontor som et miljøtiltak, mener Nordbakke.

Endring i reisevaner

Myndighetene har oppfordret folk til å begrense bruk av kollektivtransport som følge av smittefare. Har det skjedd noen endringer i reisevaner blant de som nå reiser til jobb?

25 prosent oppga at de hadde endret jobbreisen den 18. juni sammenliknet med hvordan de reiste til jobb i ukene før koronautbruddet. Fire prosent har endret reisetidspunkt, men ikke transportmåte, mens 16 prosent oppgir at de har gått fra kollektivtransport til individuelle transportmidler. De fleste av disse endringene skyldes koronasituasjonen, selv om også sesongvariasjon i transportmiddelbruk oppgis som grunn (22 prosent).

– Årsaken til endringen er nok mer at de er pliktoppfyllende og følger myndighetenes anbefalinger enn at de er redde for smitte. Kun én av tre oppga smittefrykt som årsak til endret reisemåte, avslutter Susanne Nordbakke.

Flere analyser vil bli gjennomført, og studien vil bli publisert i sin helhet i en rapport til høsten, opplyser TØI.

(toi.no)

Powered by Labrador CMS