Flere bransjer har opplevd permitteringer av ansatte.
Flere bransjer har opplevd permitteringer av ansatte.

Arbeidslivet tilfreds med utvidet permittering

Bedrifter får permittere ansatte i ett år, og både partene i arbeidslivet og politikere uttrykker tilfredshet med at permitteringsordningen blir utvidet fra 26 til 52 uker.

Publisert

Regjeringen utvider permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november. Vedtaket blir gjort for å motvirke unødvendige oppsigelser i arbeidslivet.

– Vi har hele tiden sagt at det er dette tidspunktet vi skulle vurdere det på. Vi skulle komme tilbake i august og se hvordan arbeidsmarkedet utviklet seg, sier statsminister Erna Solberg til frifagbevegelse.no.

Statsministeren sier videre at noen bransjer fortsatt kommer til å slite. Særlig gjelder det reiseliv og eventarrangører.

– Også er det usikkerhet knyttet til internasjonal etterspørsel. Vi har en konkurranseutsatt sektor som har gått ganske bra gjennom koronapandemien. Men vi vet også at vi får økonomiske tilbakeslag som kan gi mindre etterspørsel. Da er det en sjanse for at industribedrifter også må delvis permittere, sier Solberg til nettstedet.

Hovedorganisasjonene enige

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er svært glad for at regjeringen nå endelig har kommet til det han kaller den helt åpenbare konklusjonen som er etterlyst over lang tid.

– Dette burde vært på plass før sommeren. Dette burde næringslivet og arbeidstakerne fått før sommerferien. da kunne man gått inn i sommerferien med en større grad av trygghet. Men jeg er glad for at det nå endelig har kommet, sier Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

Det samme sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

– Dette var flott. Vi har jobbet med dette lenge og stått i spissen for det sammen med LO. Det var godt at det kom nå. Det er en viktig beskjed til bedriftene som nå kan begynne å planlegge for dette og unngå oppsigelser som vi i verste fall kunne fått, sier Ole Erik Almlid til FriFagbevegelse.

Også sentrale politikere i opposisjonen på Stortinget er tilfredse med permitteringsutvidelsen til 52 uker, selv om både SV-leder Audun Lysbakken og Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, gir uttrykk for at utvidelsen burde ha kommet tidligere.

Budsjettvedtak

Arbeids- og sosialdepartementet påpeker samtidig at det er viktig å sikre at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Virksomheter i vekst må få tilgang på nødvendig arbeidskraft. I tillegg foreslår regjeringen derfor en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar. Det legges til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode. Endringene har budsjettmessige konsekvenser i 2020. Regjeringen vil derfor legge fram en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak.

(frifagbevegelse.no)

Powered by Labrador CMS