Senior-CB4288288
Senior-CB4288288

Vil endre arbeidsmiljøloven

Arbeidsministeren vil endre arbeidsmiljøloven for å gjøre det enklere for eldre å stå lenger i jobb.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil ha slutt på at bedrifter kan sette egne grenser for når ansatte skal gå ut i pensjon, skriver VG.

– Vi vil stramme inn slik at ikke arbeidsgivere kan omgå hovedbestemmelsene ved å lene seg på bedriftsinterne avtaler, sier Eriksson til avisen.

Vil endre loven

Innen sommeren skal han komme med et konkret forslag om hvordan arbeidsmiljølovens bestemmelser om alder skal endres. Han er klar på at dagens regel om at et arbeidsforhold kan avsluttes når en ansatt fyller 70 år, ikke vil bestå.

– Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er svært diskriminerende. Det kan ikke være en bestemmelse i loven som gjør det umulig å jobbe etter at man har fylt 70 år, sier han.

Både Venstre og Krf ønsker å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven til 75 år. Eriksson sier at han vil ta samarbeidspartnerne med på råd, og at han vurderer flere alternativer.

72, 73 eller 75?

– Skal man endre aldersgrensen til 72, 73 eller 75? Det er ting jeg vurderer. Det helt klare signalet er at vi skal levere på det vi har sagt i valgkampen og det som står i regjeringserklæringen. Arbeidsministeren ser ifølge avisen heller ikke bort fra at aldersgrensen kan bli fjernet helt.

Møter motstand fra LO

Eventuelle endringer vil møte motstand fra LO. Arbeidstakerorganisasjonen står fast på at muligheten til å si opp ansatte som fyller 70 år, bør beholdes.

– En fjerning av muligheten for å bruke alder som oppsigelsesgrunn vil trolig utløse mange vanskelige og triste saker når eldre ikke lenger kan utføre jobben, uten at de ser det selv, skriver LO-nestleder Tor Arne Solbakken i en e-post til VG.

– Jeg registrerer at LO har det synspunktet. Jeg synes det er trist å ha lovgivning som på en gitt dato stempler eldre arbeidstakere ut av arbeidslivet, sier Eriksson.

(VG)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS