Lillestrøm
Lillestrøm

Skedsmo vant årets seniorpris

Skedsmo kommune er kåret til vinner av Årets Seniorinitiativ 2013 for sitt arbeid med å stimulere seniorene til å stå lenger i jobb. Prisen ble delt ut under den nasjonale IA-konferansen i Oslo.

Publisert

Skedsmo rådhus i Lillestrøm. (Foto: Skedsmo kommune)

– Jeg gratulerer Skedsmo kommune og ordfører Ole Jacob Flæten med prisen. Skedsmo kan vise til imponerende resultater ved at antall AFP-pensjonister i løpet av en tiårsperiode er kraftig redusert. For ti år siden valgte 64 prosent av alle 62-åringer i kommunen AFP, mens nå er det kun åtte - ni prosent som velger dette. Antall ansatte som har gått av med uførepensjon har også vist en klart synkende tendens hvert år siden 2003, samtidig som de også har redusert sykefraværet. Skedsmo kommunes aktive seniorpolitikk har gitt kommunen en økonomisk gevinst, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

Prisen for Årets seniorinitiativ deles hvert år ut til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har utviklet en politikk eller gjennomført tiltak som bidrar til å synliggjøre seniorarbeidstakere som en ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv.

- Et gode å være i arbeid

– Det gleder meg at det også i år har vært flere gode kandidater til prisen årets seniorinitiativ. Og jeg blir ekstra glad når jeg hører at det er en kommune som gjennom sin innsats både har lykkes med å få flere seniorer til å jobbe lenger og samtidig redusere antallet som tar ut AFP ved 62 år i kommunen, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Han gratulerer Skedsmo kommune.

– Å være i arbeid er et gode for mennesker i alle aldre, og seniorer er en stor ressurs for norsk arbeidsliv. For regjeringen er det et mål å legge til rette for at alle som vil, skal få delta. Da må vi i samarbeid med partene i arbeidslivet gå gjennom de lovbestemte aldersgrensene i arbeidslivet, vi må bekjempe holdninger som holder seniorer ute, og vi må sikre at det også for eldre lønner seg å jobbe, sier statsråden.

Beholder seniorressursene

Det viktigste med seniorpolitikken i Skedsmo kommune er å beholde seniorkompetansen og de ressursene som seniorene representerer. Skedsmo kommune har lagt ned en systematisk, langsiktig innsats for arbeidsmiljøet. Grunnleggende verdier og god ledelse har bidratt til gode resultater. Kommunen fokuserer på at seniorene har en kompetanse som er verdifull, og at det er økonomisk lønnsomt å holde seniorene i arbeid. Seniortiltakene gis individuelt, etter søknad, basert på en medarbeidersamtale. Den årlige medarbeidersamtalen brukes til å avklare videre yrkesforløp for den enkelte og planlegge eventuelle seniortiltak.

Blant seniortiltakene som er innført, er økonomiske insentiver, fleksible arbeidstidsordninger, informasjonstiltak og seniorkurs.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS