Senior-kvinne-CB4379322
Senior-kvinne-CB4379322

Et langt arbeidsliv forutsetter fleksible jobber

Over halvparten av de ansatte i private svenske bedrifter kan ikke tenke seg å fortsette å jobbe etter at de har fylt 65 år.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette skriver arbetsliv.se. Til tross for at flertallet trives på jobben og er tilfreds med sitt yrkesvalg, vil ikke 51 prosent av svenske privatansatte arbeide etter fylte 65 år. Blant øvrige yrkesaktive er svarprosenten 43, viser en undersøkelse som pensjonsselskapet AMF har utført. Folk i aldersgruppa 40-53 år er mest negative til et lengre yrkesaktivt liv. De fleste oppgir helsa som årsak, de kjenner seg trøtte og slitne.

Deltidspensjon bidrar positivt

– Vi må lytte til dem som sier at de ikke orker å arbeide mer og forsøke å finne løsninger for å øke motivasjonen deres til å fortsette i arbeid. Arbeidsmiljøspørsmål er viktig, men også fleksibilitet og individuelle tilpasninger er nødvendig for å skape muligheter for å få flere til å stå lenge i arbeidslivet. For eksempel er deltidspensjon en viktig brikke i puslespillet som kan bidra til at gjennomsnittsalderen for pensjonering kan øke. Jeg hører ofte fra kunder at nettopp fleksibilitet er ønskelig, sier Carina Blomberg, økonom i AMF.

Økonomien viktig

Den andelen som kan tenke seg å jobbe lenger enn 65 år, oppgir økonomi som den viktigste årsaken.

– Det er betydelig flere som oppgir økonomi, sammenliknet med for fem år siden. Det tror jeg kommer av at flere er bevisst på at vi må stå lenger i jobb, sier Blomberg.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med ansatte i alderen 25-64 år. Totalt ble det gjort 1049 intervjuer med privatansatte og 1001 intervjuer med andre yrkesaktive.

(arbetsliv.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS