Senior-i-arbeid
Senior-i-arbeid

60-åringene trives best på jobben

Ingen trives bedre i jobben enn arbeidstakere i 60-årene. Det viser ferske tall fra Norsk seniorpolitisk barometer, der åtte av ti eldre arbeidstakere svarer at de alltid gleder seg til å gå på jobb.

Publisert

(Ill. foto: Pang-Pang)

For to år siden svarte 73 prosent av arbeidstakere som er 60 år og eldre at de alltid gledet seg til å gå på jobben. I år er denne andelen økt med hele ti prosentpoeng, og er det høyeste resultatet for aldersgruppen noensinne, heter det i en pressemelding fra Senter for seniorpolitikk.

Arbeidsglede og livskvalitet

Arbeidsglede er en forutsetning for at eldre arbeidstakere velger å fortsette i jobben.

Skal vi lykkes med å nå målet om at flere skal jobbe lenger, holder det ikke bare å snakke om økonomi. Til syvende og sist handler fortsatt deltakelse i yrkeslivet om livskvalitet, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

Mestrer arbeidet best

Totalt svarer 68 prosent av de spurte arbeidstakerne at de alltid gleder seg til å gå på jobben. Resultatet er omtrent på linje med tidligere år. Spesielt arbeidstakere med lederansvar gleder seg over arbeidet. Blant toppledere og mellomledere er det henholdsvis 81 og 71 prosent som svarer at de alltid gleder seg. Totalt er det kun fire prosent som svarer at de sjelden eller aldri gleder seg til arbeidsdagen.

Norsk seniorpolitisk barometer viser videre at eldre arbeidstakere ikke kommer til kort i forhold til arbeidsoppgavene. Seks av ti i gruppen 60 år og eldre mener de mestrer arbeidsoppgavene meget godt, og ingen andre aldersgrupper har like høy andel.

Representerer kompetanse og verdi

Eldre arbeidstakere representerer høy verdi og nødvendig kompetanse. De er også en mer stabil arbeidskraft enn de yngre. Eldre fungerer godt i jobben, og opplevelsen av mestring og stor arbeidsglede er uttrykk for dette, sier Østerud.

Påvirker pensjonsalderen

Trivselen til eldre arbeidstakere synes også å påvirke deres planlagte pensjonsalder. Barometeret viser at over halvparten av befolkningen ønsker å fortsette i jobben også etter at de har nådd pensjonsalderen. De siste fire årene har andelen eldre (60 år og eldre) som ønsker å jobbe etter at de får rett til pensjon, økt fra 56 til 75 prosent.

Du kan laste ned Norsk seniorpolitisk barometer i sin helhet ved å gå inn på nettstedet www.seniorpolitikk.no.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS