Kvinner som arbeider i omsorgsboliger for eldre og mennesker med funksjonshemninger, har høyest sykefravær i Sverige.(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Kvinner som arbeider i omsorgsboliger for eldre og mennesker med funksjonshemninger, har høyest sykefravær i Sverige.(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Høyest sykefravær blant kvinner i helse og omsorg

Kvinner som jobber i helse og omsorgsyrker i Sverige har høyest sykefravær. Blant svenske menn er sykefraværet høyest i transportsektoren.

Publisert

Dette viser ny statistikk fra svenske Försäkringskassan. For kvinner som arbeider i omsorgsboliger for eldre og mennesker med funksjonshemninger, er antall sykemeldinger pr. 1000 sysselsatte 200. Deretter kommer kvinner som jobber i førskoler med 171 sykemeldinger pr. 1000 sysselsatte.

Transportbransjen utsatt

Menn har høyest sykefravær i landtransport med 105 sykefravær pr. 1000 sysselsatte. En annen bransje som sysselsetter mange menn og har høyt sykefravær, er byggebransjen med 91 sykemeldinger pr. 1000 sysselsatte.

Flere risikofaktorer

– Høy ulykkesrisiko, mange tunge løft og ubekvemme arbeidsstillinger er noen av forklaringene på at sykefraværet er høyt i disse sektorene. Andre forklaringer kan være at arbeidet har høye krav med små muligheter for den enkelte til å påvirke arbeidssituasjonen. Dette viser hvor viktig det er at arbeidsgiverne nedlegger et godt arbeidsmiljøarbeid, sier Lars-Åke Brattlund, leder for sykeforsikring på Försäkringskassan.

Sammenlagt er sykefraværet høyere blant kommunalt og fylkeskommunalt ansatte enn blant ansatte i statlig og privat sektor.

– Vi har en kontinuerlig dialog med arbeidsgiverne om hvor viktig det er med et sunt arbeidsmiljø og tilpasninger av arbeidsplassene for å forebygge og redusere lengden på sykemeldingene, avslutter Lars-Åke Brattlund.

(Försäkringskassan)