Konflikter-på-jobben-CB1122
Konflikter-på-jobben-CB1122

Vi takler konflikter på jobben dårlig

Halvparten av oss opplever konflikter på jobben, men vi takler dem dårlig. Annenhver arbeidstaker opplever jobbkonflikter – og bare en tredel synes arbeidsplassen håndterer konflikter godt.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette går fram av en landsomfattende undersøkelse utført for Dale Carnegie Training Norway. 50,5 prosent av de spurte som er i jobb, svarte at det hender at de opplever konflikter på arbeidsplassen. Flest (42,8 prosent) opplever konflikter oftest mellom ledelse og ansatte, mens 35,5 prosent sier det er oftest konflikter mellom de ansatte, og kun 5,8 prosent sier det er oftest konflikter mellom ledere.

Konflikter oppfattes ulikt

– Konflikter er som regel ikke til å unngå på en arbeidsplass, og hva som er en konflikt, er ofte en subjektiv oppfatning. At ledere derfor mener det er oftest konflikter mellom ansatte i større grad enn de uten lederansvar kan jo ha sammenheng med at ledere ofte involveres for å løse opp i slike konflikter uten at konflikten nødvendigvis eksponeres for kolleger, mener Grete Valseth i ledertreningsselskapet Dale Carnegie Training.

Konflikter og kommunikasjon

– Når jeg sier konflikter er uunngåelige, er det fordi det noen ganger handler om uenigheter knyttet til for eksempel lønn og sosiale ordninger. Mange av de mer mellommenneskelige konfliktene som knyttes til lederstil, arbeidsmetodikk og samarbeid seg i mellom, er det derimot mulig å både håndtere godt og unngå ved hjelp av kommunikasjon og bevisst ledelse. En konflikt som blir godt løst kan utløse større jobbengasjement, sier Valseth.

God konflikthåndtering er mulig

Norske virksomheter har imidlertid et godt stykke å gå når det gjelder god konflikthåndtering. Kun litt over en tredel (35,8 prosent) mener arbeidsplassen håndterer konflikter godt (24,8 prosent) eller svært godt (11 prosent), mens godt over en fjerdedel (28,2 prosent) synes det blir dårlig eller svært dårlig håndtert. 40 prosent av de som sier konflikthåndteringen er god eller svært god, sier også de er svært engasjert i jobben sin.

Konflikter skyldes ofte uenighet

– Konflikt er ikke nødvendigvis en negativ ting. Det er også uttrykk for at folk bryr seg; de er engasjerte og villige til å argumentere for sitt ståsted og mulighet til å lykkes i jobben. Ledere trenger å involvere sine medarbeidere i situasjonen. Konflikter bunner ofte i uenigheter. Still spørsmål for å få frem de ulike synspunktene, utforsk måter å gjøre ting annerledes på, dyrk frem innovasjon og utenfor boksen-tenkning. Det vil øke engasjementet positivt. Vi vet at selskaper med engasjerte medarbeidere utkonkurrerer andre selskaper med inntil 202 prosent, avslutter Valseth.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS