Kvinnelig-kjemikalielaboran
Kvinnelig-kjemikalielaboran

Vil endre kjemikalieforskrift

Dersom du utsettes for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier på jobb eller arbeider med bly og blyforbindelser, plikter arbeidsgiver å registrere dette i et personregister. Et forslag om å endre ordlyden i registeret er nå ute til høring.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Hensikten med registeret er å gi arbeidsgiver en oversikt over hvilke arbeidstakere som blir eksponert og i hvilket omfang dette skjer. Registeret er også viktig for å kunne se årsakssammenhenger mellom eksponering og sykdom.

Nå er det ute et høringsforslag der blant annet ordlyden i forskrift om utførelse av arbeid (§31-1) skal endres fra er eksponert for til er eller kan bli eksponert for. De små endringene i forskriftenes ordlyd vil gi omfattende konsekvenser, ifølge en pressemelding fra EcoOnline, norsk leverandør av programvare for kjemikalieinformasjon.

Effektiviserer arbeidet

Nina Lund Hjelmtvedt jobber som Risk/HMS Coordinator for 420 ansatte ved Kongsberg Maritime AS. Hun har ansvar for sikkerhet og risikovurdering av kjemikalier i bedriften, og stiller seg positiv til endringsforslaget.

– Vi bruker mye tid og ressurser på å vurdere hvorvidt en ansatt er blitt eksponert eller ikke. Ved å fjerne denne tvilen vil det bli mye enklere for oss å vite hvem som skal registreres, sier Hjelmtvedt.

Flere må registreres

Samtidig som det vil bli enklere å tolke forskriften, fører det til at enda flere personer må registreres. Dette vil være en utfordring for mange bedrifter, mener Kenneth Marcusson ved ECOonline.

– Forestill deg et sykehus eller et universitet, her snakker vi om flere hundre, eller kanskje tusenvis av eksponeringer hver dag. Da holder det ikke lenger å ha noen papirpermer på hylla. For å ha kontroll med dette må du ha et system som kan automatisere en stor del av denne registreringen. For eksempel gjennom repeterende eksponeringer, sier Marcusson.

Han legger til at utfordringen er like stor for mindre bedrifter. Der er ressursene ofte færre, men lovkravene de samme.

Skal oppbevares i 60 år

Leder av ECOonlines utviklingsavdeling, Kjell Hamnes, minner om at opplysninger om eksponering skal oppbevares i inntil 60 år etter at eksponeringen er avsluttet.

–Vårt register lagrer all data i en database. På den måten følger dataene systemutviklingen, og man slipper å bekymre seg for at de ikke skal være mulig å åpne som et dokument i fremtiden.

Arbeidstilsynets høringsuttalelse har frist den 10. oktober 2013.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"