Flyver-i-cockpit
Flyver-i-cockpit

Overtar tilsyn i luftfart

Luftfarts­tilsynet overtar i sin hel­het til­syns­ansvaret for arbeids­miljøet i sivil luft­fart. I tillegg skal det fore­tas en gjennom­gang av øvrige arbeids­miljø­for­skrif­ter for å vurdere om de skal gjøres gjeldende i luft­farten.

Publisert

Arbeidsdepartementet har i samråd med Samferdselsdepartementet besluttet at tilsynsmyndigheten med arbeidsmiljøet for flygende personell i sivil luftfart i sin helhet skal overføres fra Arbeidstilsynet til Luftfartstilsynet. Målet er å få økt fokus på HMS for piloter og kabinansatte. Det hele skjer i nært samarbeid med arbeidslivets parter, ifølge Arbeidsdepartementet.

Luftfartstilsynet overtar nå tilsynsansvar for arbeidsmiljøet for alle flygende sivile ansatte.

Ansvaret for å føre tilsyn med arbeidsmiljøet for flygende personell (piloter og kabinansatte) i den sivile luftfarten utføres i dag i hovedsak av Luftfartstilsynet, men Arbeidstilsynet har tilsynsansvar for reglene om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Arbeidstilsynet og Luftfartstilsynet vil gjennom en samarbeidsavtale sørge for nødvendig samarbeid, kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling på HMS-området i forbindelse med overføringen. Luftfartstilsynet tar sikte på å etablere et trepartssamarbeid med partene i arbeidslivet på HMS-området, på lignende måte som i Arbeidstilsynet i dag.

Overføringen skjer gjennom en endring i forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart og vil tre i kraft 1. juli 2010.

Kilde: Luftfartstilsynet overtar tilsynsansvar for arbeidsmiljøet i sivil luftfart (Arbeidsdepartementet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"