Kjemikalier
Kjemikalier

Nye krav til sikkerhetsdatablad

EU innfører mer konkrete krav til innholdet i sikkerhetsdatablad for kjemikalier, noe som også skal inn i det norske regelverket.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

De nye reglene innføres i EUs kjemikalieregelverk REACH 1. desember, og siden Norge er med i regelverket gjennom EØS-avtalen, vil endringene få betydning også her.

De viktigste endringene i EUS kjemikalieregelverk er:

• Opplysningene om klassifisering og merking skal komme lenger fram i sikkerhetsdatabladet.

• Opplysningene om helseeffekter blir mer omfattende og rettet mot bedriftshelsetjenesten og medisinsk personell.

Klima- og forurensningsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet sender nå forslag til gjennomføring av forordningen i Norge på høring.

Klima- og Forurensningsdirektoratet holder hørings- og informasjonsmøte 25. august.

Les mer her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"